DOBANOVAČKI PUBLICATION

DOBANOVAČKI: AFTER 44 YEARS

Editor: Vladimir Mitrović

The contents:

Biography

Branislav Dobanovački: Posters, Illustrations, Icons, Packaging, Book Graphics, Graphic Identities (1971-2004)

Irina Subotić: Branislav Dobanovački – An Artist Of Our Time

Siniša Vidaković: 9,82m/s2 or the Dobanovački paradigm

Zagorka Radović: Forever Poster

Catalog of the Works

Dvojezični monografski katalog prateća je publikacija retrospektivne izložbe Branislava Dobanovačkog (Novi Sad, 1948) koja je pod nazivom Dobanovački: Posle 44 godine / After 44 Years održana u Muzeju savremene umetnosti Vojvodine u period od 7. do 30. aprila 2016. godine. Publikacija obuhvata širok spektar umetničkog i dizajnerskog delovanja B. Dobanovačkog od plakata, preko ilustracija, znakova, ambalaže, opreme knjiga i LP ploča do primenjene grafike i grafičkih identiteta. Monografski tekst kustosa izložbe Vladimira Mitrovića sadrži sledeća poglavlja: O umetnosti plakata; Plakati u SFRJ, Srbiji i Vojvodini; Novosadska škola kulturnog plakata; Društveni kontekst: socijalizam; Školovanje; O konkursnim uspesima; O tehnikama rada; Rad u ‘’Dnevniku’’; Ilustracije, oprema knjiga, znakovi, ambalaža i primenjena grafika; Muzika kao zadatak i inspiracija; Pozorište kao etičko lečilište; Pedagoški i društveni rad i Samostalne izložbe: prilike za novi pristup. Monografski katalog donosi i tekstove umetnikovih kolega i prijatelja (I. Subotić, S. Vidaković, Z. Radović). Knjiga sadrži 80 kolor reprodukcija plakata i ostalih radova B. Dobanovačkog

Specifications:

Publisher: The Museum of Contemporary Art Vojvodina, Novi Sad, 2014.

Editor: Vladimir Mitrović

(132 pages: ilustr.; 104 str., 21 x 26cm)

ISBN 978-86-6333-028-3