image_pdfimage_print
Jasmina Cibic – Zidati želju / Building Desire

Jasmina Cibic – Zidati želju / Building Desire

JASMINA CIBIC PUBLIKACIJA JASMINA CIBIC – ZIDATI ŽELJU / BUILDING DESIRE Tekstovi: Gordana Nikolić, Jasmina Cibic Sadržaj: Gordana Nikolić, Ornamentika moći. O video instalaciji Paviljon (2015) Jasmine Cibic; Gordana Nikolić, The Ornaments of Power. On the...
Bogdanka Poznanović: Contact art

Bogdanka Poznanović: Contact art

B. POZNANOVIĆ PUBLIKACIJA BOGDANKA POZNANOVIĆ: CONTACT ART Autorka: Sanja Kojić Mladenov   Sadržaj:  Sažetak, Uvod, Počeci, Slikarstvo, Akcije, performansi i procesi, Vizuelna poezija i mejl-art, Knjiga umetnika, Nove tehnologije, Video-art, Angažman na Tribini...
Performing the Museum. The Reader

Performing the Museum. The Reader

PERFORMING … PUBLIKACIJA PERFORMING THE MUSEUM. THE READER Urednici publikacije: Aleksandra Sekulić i Dušan Grlja Autori: Boris Buden, Jelena Vesić and Vladimir Jerić Vlidi , Aida Sánchez de Serdio Martín, Barbara Steiner and Anna Lena von Helldorff, Oriol...