Срђан Марковић Ђиле

Final Bolw, акрилик на платну, 170х120 cm, 2012, 250.000,00 динара

Чедомир Васић

Мирно вече 11. Септембра у Бачкој,
лентикулар, 100х180cm, 6х(50х60 cm), 2010.
250.000,00 динара

Петар Лолић

ТТ, папир, 58,3х48,2, 2011; 2.11х9х2
Т, папир, 53,3х45,2, 2011; 3.8х6х2
Т, папир, 55,3х45,1, 2011; 4.4х76
ТR, папир, 58,2х48,3, 2011; 5.8х12х4
Т, папир, 61,3х47,4, 2011,
140.000,00 динара

Слободан Трајковић

Играчице (Пина Бауш)
графит на филму: polydra, 104,5х81 cm, 2011.
200.000,00 динара

Зоран Тодовић

Без назива
инсталација, комбинована техника, 24х (45х45 cm), 2012.
170.000,00 динара

Ана Недељковић

Канцеларија за промоцију Rebitlanda/ Кутија 1
Инсталација, комбинована техника, 150х80х30 cm, 2015.
150.000,00 динара

Милета Продановић

1.707.343, видео
инсталација, комбинована техника, димензије промењиве, 2014.
330.000,00 динара

Зорица Чолић

Интервал
шестоканална видео инсталација, 6 видео радова, 35 минута, 2012.
170.000,00 динара

Слободана Ступар

ОТ
видео MPG2 Format, 09:07 минута, 2012.
170.000,00 динара

Доплгенгер

Неименовани фрагменти
бр.1, видео, 06:50 минута, 2012.
170.000,00 динара

Роберт Јанкуловски

Остаци меморије
фотографије, 13 комада, 2014.
280.000,00 динара

Марија Драгојловић

Буна, C/B
репродукција на фото папиру, оловке у боји, 101х14, 4,5 cm
200.000,00 динара