MEMORIJA NASILJA … PUBLIKACIJA

MEMORIJA NASILJA I SNOVI O BUDUĆNOSTI 1914-18 – 2014.

MEMORY OF VIOLENCE – DREAMS OF THE FUTURE 1914-18 – 2014.

MÉMOIRES DE VIOLENCE ET RÊVES DE FUTURS 1914-18 – 2014.

GEWALT ERINNERN – ZUKUNFT TRÄUMEN 1914-18 – 2014.

Sanja Kojić Mladenov, Stefanie Böttcher

Sadržaj:

Sanja Kojić Mladenov: Memorija nasilja i snovi o budućnosti / Memory of violence – dreams of the future / Mémoires de violence et rêves de futurs / Gewalt erinnern – Zukunft träumen

Stefanie Böttcher: Wäre die Zeit nicht, ich könnte ewig leben. Wäre der Raum nicht, ich könnte überall sein / Si le temps n’existait pas, je pourrais vivre pour l’éternité. Si l’espace n’existait pas, je pourrrais être partout / If it were not for time, I could Live forever. If it were not for space, I could be everywhere / Da nije vremena, mogao bih večno da živim. Da nije prostora, mogao bih da budem svuda

Igor Antić (RS-FR), Igor Bošnjak (BA), diStruktura (RS) + Barbara Barbi Marković (RS-AT), Robert Jankuloski (MK), Jelena Jureša (RS-BE), Thomas Köner (DE-FR), Nebojša Lazić (RS-US), Marianne Marić (FR), Anuk Miladinović (CH-DE), Radenko Milak (BA), Vessna Perunovich (RS-CA), Magali Sanheira (FR), Selman Trtovac (RS) + BEAUTIFUL DAYS 1914/2014 – Luise Kloos (AT, BA, RS, HR, IT)

Četvorojezični katalog je publikovan povodom projekta Memorija nasilja i snovi o budućnosti koji su Francuski institut i Goethe-Institut u Srbiji pokrenuli u saradnji sa MSUV povodom obeležavanja stogodišnjice prvog svetskog rata. Centralni deo projekta je izložba (MSUV, 19. novembar – 11. decembar 2014, kustoskinja: Sanja Kojić Mladenov), a predstavljen je bio i u formi razgovora (KM8, Beograd, 20. novembar, moderatorka: Gordana Nikolić). Katalog daje uvid u sve segmente projekta, koji tematski obuhvataju uticaj društvenog konteksta na izgrađivanje socijalnih vrednosti pojedinaca, odnos individualnih i kolektivnih sećanja tokom velikih socijalnih trauma kao što je rat, uključivanje istorijskih artefakata u umetničke sadržaje i projekciju socijalne plastike. Učesnici/ce projekta pristupili su ovom vremenskom periodu Evrope iz sopstvene geografsko-socijalne pozicije, koja kod nekih umetnika obuhvata nekoliko gradova/država, stvarajući u medijima slike, skulpture, grafike, fotografije, videa, video i zvučnih instalacija. Izložba Memorija nasilja i snovi o budućnosti obuhvatila je i projekat Beautiful Days koji je vodila Luise Kloos (AT). Umetnici koji učestvuju u ovom projektu, bave se suprotstavljenim stavovima iz 1914. godine i Prvog svetskog rata koji je ubio 10 miliona ljudi, ostavio isto toliko teško ranjenih i osakaćenih, dok je velik deo stanovništva živeo u neverovatnom siromaštvu. Uz opise iz drame Poslednji dani čovečanstva Karla Krausa i romana Na Drini ćuprija i Gospođica Iva Andrića, Arion Asllani (RS), Igor Juraj (HR), Admir Mujkić (BA) + Sanjin Fazlić (BA), Lotte Schreiber (AT), Davide Skerlj (IT), Lea Titz (AT) i Josip Zanki (HR) istražuju nevidljive nivoe 1914. godine u svom savremenom okruženju. U katalogu su dati opisi radova, biografije i prikaz delatnosti umetnika (na srpskom i engleskom jeziku), kao i reprodukcije/fotografije radova i kadrovi iz video radova.

Specifikacije:

Ko-izdavači: : L’Institut français de Serbie – Jean-Luc Goester, Goethe-Institut Belgrad – Matthias Müller-Wieferig

104 str., ilustr., 21×26 cm

ISBN 978-86-6333-010-8