CLOSE-UP&BLOW-UP PUBLIKACIJA

CLOSE-UP&BLOW-UP: Re-konstrukcija fotografske slike / Re-Construction of Photographic Image

Autorka: Andrea Palašti

Umetnici: Selena Junačkov, Nemanja Delja, Marko Ercegović, Ivana Stojanović, Jelena Vladušić, Aleksandar Ramadanović, Andrea Palašti i Kultura sećanja (Ratković/ Vasić), Tijana Luković, Boris Lukić, Darija Medić, Petar Mirković, Miroslav Dajč, Monika Sigeti, Slobodan Stošić, Tatjana Vukelić.

Katalog svojim dizajnom predstavlja projekat koji se fokusira na istraživanje prostora fotografije i različitih načina pristupanja mediju, a koji je bio prvi put prikazan u Muzeju savremene umetnosti Vojvodine (30. april – 30. maj 2013). Svaki od umetnika je predstavljen, uz kompletan prevod na engleski jezik, kroz reprodukcije radova sa postavke, koncept, art statement i biografiju na podlozi formata A5 koja podseća na razglednicu. Sve one zajedno su u kutiji i kao takve čine prikaz izložbe koja je ukazala na to kako savremeni umetnici upotrebljavaju fotografiju, postavljajući pitanje šta znači napraviti fotografiju u 21. veku.

Specifikacije:

33 str., ilustr., 16 cm

ISBN 978-86-6333-002-3