Tim

TIM

Branislava Sekulić, direktorka MSUV

Zaposleni

Dr Sanja Kojić Mladenov, muzejska savetnica

Centar za intermedijsku i digitalnu umetnost

sanja.kojic@msuv.org

Mr.Sc Suzana Vuksanović, muzejska savetnica

Zbirka skulptura, objekata i instalacija

suzana.vuksanovic@msuv.org

Nebojša Milenković, muzejski savetnik

Zbirka konceptualne umetnosti

nebojsa.milenkovic@msuv.org

Vladimir Mitrović, viši kustos

Zbirka dizajna

vladimir.mitrovic@msuv.org

M.Sc Gordana Nikolić, viša kustoskinja

Centar za film, video i fotografiju

gordana.nikolic@msuv.org

M.Des Mirjana Dušić, Viša koordinatorka muzejske izdavačke delatnosti

Odsek za izdavačku delatnost i dizajn

mirjana.dusic@msuv.org

Danijela Halda,

politikolog za novinarstvo i komunikologiju, kustos depoa

danijela.halda@msuv.org

Odnosi s javnošću i marketing

pr@msuv.org

Jovan Jakšić, Dipl. menadžer kulture

Organizator muzejskih aktivnosti

+381 66 6 505 510

jovan.jaksic@msuv.org

Marko Ercegović, Dipl. umetnik fotografije,

Samostalni fotograf

marko.ercegovic@msuv.org

Mirjana Masnikosa, Dipl. pravnik / sekretar

mirjana.masnikosa@msuv.org

Ljubica Kopanja, samostalni finansijsko-računovodstveni saradnik

+381 66 6 505 508

ljubica.kopanja@msuv.org

Nada Trpka, Dipl. menadžer, Rukovodilac organizacione jedinice

+381 66 6 505 506

office@msuv.org

Snežana Dekić, referent za pravne, kadrovske i administrativne poslove

+381 66 6 505 512

snezana.dekic@msuv.org

Đorđe Popić, manipulant u depou

+381 66 6 505 511

djordje.popic@msuv.org

Pajica Dejanović, manipulant u depou

+381 66 6 505 511

pajica.dejanovic@msuv.org

Biljana Marić, referent za finansijko-računovodstvene poslove

biljana.maric@msuv.org

Upravni odbor

Sofija Milošević, master profesor književnosti i srpskog jezika – predsednik

prof. dr Nenad Bingulac, doktor pravnih nauka

dr Uglješa Colić, doktor likovne umetnosti

mr Tibor Lazar, magistar slikarstva

Vladimir Mitrović, diplomirani istoričar umetnosti, viši kustos

Nadzorni odbor

Miladin Zorić, dipl. slikar, predsednik

Mirjana Antić, dipl. pravnik

Nada Trpka, dipl. menadžer, Rukovodilac organizacione jedinice

Volontiranje

Muzej savremene umetnosti Vojvodine poziva zainteresovane da volontiraju u Muzeju.

Program „Volontiraj u Muzeju!“ počinje svakog oktobra i marta.

Volonteri se uključuju u poslove pripreme i organizacije izložbi i ostalih sadržaja Muzeja. Program traje 3 meseca, nakon čega volonteri dobijaju pismenu zahvalnicu MSUV o uspešnom učešću u radu Muzeja.

Zainteresovani mogu poslati elektronsku prijavu na adresu office@msuv.org sa svojim podacima, nakon čega će biti pozvani.