TIM

Branislava Sekulić, v.d. direktorka MSUV

Zaposleni

Dr Sanja Kojić Mladenov, muzejska savetnica

Centar za intermedijsku i digitalnu umetnost

sanja.kojic@msuv.org

Mr.Sc Suzana Vuksanović, muzejska savetnica

Zbirka skulptura, objekata i instalacija

suzana.vuksanovic@msuv.org

Nebojša Milenković, muzejski savetnik

Zbirka konceptualne umetnosti

nebojsa.milenkovic@msuv.org

Vladimir Mitrović, viši kustos

Zbirka dizajna

vladimir.mitrovic@msuv.org

M.Sc Gordana Nikolić, viša kustoskinja

Centar za film, video i fotografiju

gordana.nikolic@msuv.org

M.Des Mirjana Dušić Lazić, Viša koordinatorka muzejske izdavačke delatnosti

Odsek za izdavačku delatnost i dizajn

mirjana.dusic@msuv.org

Danijela Halda,

politikolog za novinarstvo i komunikologiju, kustos depoa

danijela.halda@msuv.org

M.Sc. Milica Kojić,

Rukovodilac poslova za odnose s javnošću i marketing

milica.kojic@msuv.org

Jovan Jakšić, Dipl. menadžer kulture

Organizator muzejskih aktivnosti

+381 66 6 505 510

jovan.jaksic@msuv.org

Marko Ercegović, Dipl. umetnik fotografije,

Samostalni fotograf

marko.ercegovic@msuv.org

Mirjana Masnikosa, Dipl. pravnik / sekretar

mirjana.masnikosa@msuv.org

Ljubica Kopanja, rukovoditeljka službe finansija

+381 66 6 505 508

ljubica.kopanja@msuv.org

Nada Trpka, Dipl. menadžer, poslovni sekretar

+381 66 6 505 506

office@msuv.org

Snežana Dekić, referent za kadrovske poslove

+381 66 6 505 512

snezana.dekic@msuv.org

Đorđe Popić, manipulant u depou

+381 66 6 505 511

djordje.popic@msuv.org

Pajica Dejanović, manipulant u depou

+381 66 6 505 511

pajica.dejanovic@msuv.org

Tijana Filipov, saradnica

tijana.filipov@msuv.org

Upravni odbor

prof dr Dušan Todorović, predsednik

Đuro Popović, menadžer opšteg smera

mr Stevan Divjaković, akademski muzičar-kompozitor

mr Tibor Lazar, prof. likovne umetnosti

dr Sanja Kojić Mladenov, dipl. istoričar umetnosti

Gordana Nikolić, kustoskinja

Mile Ignjatović

Nadzorni odbor

Dr Dušan Bobera, prof. ekonomskih nauka, predsednik

Mirjana Antić, dipl. pravnik

Nada Trpka, dipl. menadžer, poslovni sekretar

Volontiranje

Muzej savremene umetnosti Vojvodine poziva zainteresovane da volontiraju u Muzeju.

Program „Volontiraj u Muzeju!“ počinje svakog oktobra i marta.

Volonteri se uključuju u poslove pripreme i organizacije izložbi i ostalih sadržaja Muzeja. Program traje 3 meseca, nakon čega volonteri dobijaju pismenu zahvalnicu MSUV o uspešnom učešću u radu Muzeja.

Zainteresovani mogu poslati elektronsku prijavu na adresu office@msuv.org sa svojim podacima, nakon čega će biti pozvani.