U NAJAVI

 

Róza EL-Hassan - Kao ptice

14. 07 - 13. 08. 2017.

Róza EL-Hassan - Kao ptice

Otvaranje: petak, 14. jul, 2017, u 20h | galerija S

Trajanje: 14. 07 - 13. 08. 2017.

Kustosi: Sanja Kojić Mladenov, Barnabás Bencsik

Róza El-Hasan zauzima jednu od najuzbudljivijih umetničkih pozicija na sadašnjoj istočno-centralno evropskoj savremenoj umetničkoj sceni. Crteži, arhitektonske skice koje prenose vizionarske i utopijske ideje o pojmu doma, kao i instalacije koje je stvarala poslednjih godina, su relevantni primeri načina odgovornog razmišljanja u kontekstu globalnih masovnih migracija, uticaja ekološke katastrofe na Srednjem istoku i potrebe da se poboljša i širi ideja održive prakse jeftinog, takozvanog „eko-dizajna“.

Njena umetnička aktivnost uključuju direktni angažman u lokalnim ugroženim zajednicama u unutrašnjosti Mađarske kako bi istražila i ugradila tradicionalno i arhaično kreativno znanje u savremeni način razmišljanja, te pokušala da ustanovi ekonomski model zasnovan na specifičnim veštinama poput pletenja pruća. Poslednjih godina Róza El-Hasan je širom Evrope napravila nekoliko izložbi zasnovanih na ideji „Arhitekture saosećanja“, a koje se bave temama umetničkog aktivizma, solidarnosti i ekološkog dizajna, što su takođe ključne reči koje se mogu koristiti i da opišu raznoliku i opsesivnu aktivnost ove umetnice danas.

VIŠE INFO

 

 

MLADEN MILJANOVIĆ: UDAR / STRIKE

7. jul – 10. avgust 2017.

MLADEN MILJANOVIĆ: UDAR / STRIKE

Otvaranje: petak, 7. jul 2017. u 20h N galerija

Trajanje: 7. jul – 10. avgust 2017.

Kustoskinja: Suzana Vuksanović

Stručno vođenje: subota, 8. jul 2017. u 12h

Kroz izložbu vodi umetnik: Mladen Miljanović

Izložbu Udar čine najnoviji radovi iz umetničke produkcije Mladena Miljanovića (1981), umetnika iz Banja Luke i jednog od najprisutnijih autora iz regiona na savremenoj evropskoj umetničkoj sceni. Pozicioniran kao aktivista, vojnik umetnosti, odgovorni pojedinac, umetnik-antropolog, društveni subjekt koji deluje kritički u realnosti i preuzima samoodgovornost za nju, kod Miljanovića kontekst umetnosti i kontekst života nikada nisu odvojeni. Njegovi radovi korespondiraju sa društvenom stvarnošću, detektuju i mapiraju njene probleme i u polju reprezentacije funkcionišu poput korektiva.

Miljanovićev konceptualni i operativni rad sa fikcijama i fiksacijama prošlosti, ali i sadašnjosti, ideologijama moći, političkim manipulacijama, zloupotrebama i zanemarivanjima (od strane) pojedinaca i društva odvija se u kontekstu Balkana, Bosne, ali i šireg istočnoevropskog socijalno-političkog, etičkog, ekonomskog, geografskog i kulturnog miljea u kom Miljanović živi i deluje.

VIŠE INFO

 


Arhiva