U NAJAVI

 

MOJA UMETNOST JE MOJA STVAR

21/12/2018 – 03/02/2019

Otvaranje: Petak | 21. decembar, 2018. | 19h

Kustoskinja: Sanja Kojić Mladenov

Umetnici/e: Gili Avissar, Andreja Kulunčić sa kolektivnom ISTE, diSTRUKTURA, Robert Jankuloski, Romeo Kodra, Stevan Kojić, Siniša Labrović, Valerie Leray, Monika Moteska, Branislav Nikolić, Vessna Perunovich, André Jenö Raatzsch, Emília Rigová, Selma Selman, Irena Sladoje, Andrej Strehovec, Nina Todorović, Selman Trtovac.

Izložba Moja umetnost je moja stvarnost – My Art is My Reality bavi se ispitivanjem promenljivih pozicija moći, različitih geopolitičkih interesa, menjanja strana i uloga, kroz analiziranje pitanja dokumentovanja istorije, postojanja prikrivenih i zaboravljenih arhiva, te građenja identiteta na osnovu vladajućih stavova i odnosa. Dugoočekivano pomirenje po završetku Prvog svetskog rata otvorilo je nova pitanja i probleme, a nova teritorijalna i ekonomska podela nove izazove i patnje koji su doprineli izbijanju Drugog svetskog rata.

Izložba se realizuje u okviru međunarodnog projekta RISK CHANGE (RIZIKUJ PROMENE), podržanog od strane programa Evropske Unije “Kreativna Evropa”.


Vessna Perunovich

Silazak¬_Preko zida

Video, 2018.


André Raatzsch

{roma} Ugovor o prodaji etničke pripadnosti

Video, 2014.


Irena Sladoje

Papir trpi svašta

Video, 2010.


Gili Avissar

Kofer

Video, 2015.

 

VIŠE INFO

 

 

SPOT – izložbe, akcije i verbalno preparirani predmeti
Među nama: malo pepela, malo dima i...mnogo kestena.

21/12/2018 – 03/02/2019

Otvaranje: Petak | 21. decembar, 2018. | 19h

Kustoskinje: Jasna Jakšić, Ivana Kancir

Umetnici/e: Marina Abramović, Mihajlo Arsovski, Christian Boltanski, Boris Bućan, Roman Cieslewicz, Petar Dabac, Vlasta Delimar, Braco Dimitrijević, Alain Fleischer, Ivan Ladislav Galeta, Gorgona, Tomislav Gotovac, Grupa šestorice autora, Vladimir Gudac, Sanja Iveković, Vladimir Jakolić, Željko Jerman, Jagoda Kaloper, Laszlo Kerekeš, Enes Midžić, Tomislav Mikulić, Vlado Martek, Dalibor Martinis, Vladimir Petek, Friederike Pezold, Ivan Picelj, Sandor Pinczehelyi, Podroom, Ivan Posavec, Zabunyan Sarkis, Mladen Stilinović, Josip Stošić, Marijan Susovski, Davor Tomičić, Goran Trbuljak, Jiři Valoch.

Prema rečima uredništva, časopis za fotografiju SPOT (SPOT, časopis za fotografiju, izdavač Galerije grada Zagreba (danas Muzej suvremene umjetnosti) objavljeno je 11 brojeva, 1972-1972, gl. i odgovorni urenik Miroslav Putar) koji je zagrebačka Galerija savremene umetnosti pokrenula u okviru Centra za film, fotografiju i televiziju, objavljivaće modernu i avangardnu fotografiju, kao i onu koja ”može biti i sredstvo odbrane, oruđe pri radu, a može i sa velikim uspehom poslužiti i u borbi za ideje koje nas vode.“ No, SPOT će, pre svega, u svojih jedanaest brojeva, tokom šest godina izlaženja, biti sredstvo diseminacije fotografske slike koja prevazilazi fotografiju koju doživljavamo kao lepu umetnost.

Izložba se realizuje u saradnji sa Muzejom suvremene umjetnosti Zagreb, a u okviru međunarodnog projekta RISK CHANGE (RIZIKUJ PROMENE), podržanog od strane programa Evropske Unije “Kreativna Evropa”.

 

VIŠE INFO


Arhiva