U NAJAVI

 

Zoltan Perovič | Artopedlandia – protivumetnička – protiv-antiumetnička – umetnost

25. jula- 11. avgusta 2019.

Otvaranje: četvrtak | 25. jul | 20h

Trajanje izložbe: 25. jula- 11. avgusta 2019.

 

Izložba Zoltana Peroviča sa naslovom Artopedlandia, prikazuje meditacijske objekte, celu kolekciju mehaničkih instalacija i foto-dokumentacije pripremljene za predstave Pozorišta Metanoia Artopedia, koje je osnovao Zoltan Perovič, 1990. godine.

Sadašnja kombinacija reči art, ortoped i land je: Artopedlandia, koja upućuje i na bedno, aktivno carstvo fantazije, koje se slobodno širi. Art: umetnost. Ortopedia: medicinska specijalnost koja proučava i leči bolesti, deformacije i povrede sistema za kretanje, npr.: iskrivljenost kičme, deformitet nogu, iščašenje kukova itd. Land: zemlja, kopno, kraj, silazak, obala, prolaz, put, zona, pejsaž, tlo, teritorija, država itd. Land art ističe značaj zemlje kao doma čovečanstva. Reč metanoia, zavisno od konteksta, ima više značenja: misaoni preokret ili preokret u značenju, preuređenje načina razmišljanja, zaokret, preporod itd. Artopedlandia kao protivotrov ljudskih grehova i katastrofa počinjenih protiv žive prirode i njenih živih bića svojom kolekcijom aktivizira večno raspadajuće Krševe eksperimenata Metanoia Artopedije. Protivumetnička – protiv-antiumetnička – umetnost.

Izložbu otvara pisac Zoltan Danji.

 

VIŠE INFO

 

 

18 – 19 – 20

01. 07. – 14. 07. 2019.

Otvaranje: ponedeljak | 1. jul. 2019. | 19h

Trajanje izložbe: 01. 07. – 14. 07. 2019.

 

18-19-20 je izložba radova studenata Osnovnih akademskih studija - Arhitektura - Departmana za arhitekturu i urbanizam, Fakulteta tehničkih nauka, Univerziteta u Novom Sadu, prevashodno nastalih u okviru rada na predmetima iz oblasti projektovanja javnih objekata, na trećoj godini studija. Aktivno zanimanje i bavljenje Novim Sadom rezultiralo je idejnim rešenjima javnih objekata, aktuelnih arhitektonskih tipova, na 5 gradskih lokacija. Uz godišnju produkciju sa predmeta Arhitektonsko projektovanje 1 i Arhitektonsko projektovanje 2, izloženi su i tematski odgovarajući radovi nastali u okviru predmeta: Uvod u arhitektonski dizajn 2, Arhitektonske tehnologije 2, Arhitektura izložbi i događaja i Savremena arhitektura 2.

Posle otvaranja izložbe biće upriličen i Koktel povodom proslave 1. jula - Dana Društva arhitekata Novog Sada u atrijumu Muzeja.

 

VIŠE INFO

 


Arhiva