U NAJAVI

 

Grejson Peri - Taština malih razlika

07. april - 20. maj, 2017.

Grejson Peri - Taština malih razlika

Otvaranje: 07. april, 2017. u 19h

Trajanje: 07. april, 2017. u 19h.

British Council, Muzej savremene umetnosti Vojvodine i KPMG najavljuju izložbu britanskog umetnika Grejsona Perija „Taština malih razlika“ koja će se održati od 7. aprila do 20. maja. Novi Sad, kao Evropska prestonica kulture 2021, prvi je od pet gradova Zapadnog Balkana u kome će British Council predstaviti ovu izložbu do kraja godine.

Nakon velikog uspeha „Nove religije“ Dejmijana Hersta, ovom izložbom, British Council nastavlja saradnju sa muzejima u regionu da bi predstavio najbolje od britanske savremene umetnosti i kroz rad na pripremi i realizaciji projekta unapredio muzejske prakse i pospešio razmenu iskustava naših i stručnjaka iz Velike Britanije.

VIŠE INFO

 

 

Fokus na modernizam: Arhitektura Novog Sada 1950‐1970

09. mart – 2. april 2017.

Fokus na modernizam

Otvaranje: četvrtak, 23. mart, 2017. U 19h

Trajanje: 23.03 - 09.04.2017.

Autor fotografija: Relja Ivanić

Organizator: Društvo arhitekata Novog Sada

DaNS – Društvo arhitekata Novog Sada otpočinje sa višegodišnjim istraživačkim projektom Jugoslovenski modernizam u Vojvodini čiji je cilj valorizacija i predstavljanje nasleđa posleratne modernisitčke arhitekture na ovim prostorima, upravo sada kada postoji dovoljna vremenska i ideološka distanca.

Izložba Fokus na modernizam: Arhitektura Novog Sada 1950‐1970 je prvi događaj u seriji aktivnosti ovog projekta. Cilj izložbe je da se, kroz selekciju najikoničnijih objekata iz ovog perioda, javnosti predoče kvaliteti i vrednosti arhitektonskog nasleđa iz ove stvaralačke epohe koja još nije doživela svoju punu revalorizaciju i popularizaciju šire od uskih stručnih krugova.

VIŠE INFO

 


Arhiva