AKTUELNO

 

Dragan Vojvodić Portret migranta u mladosti

petak | 22. mart 2019. | 19h

Otvaranje: petak | 22. mart 2019. | 19h

Trajanje: 22. mart – 21. april 2019.

Kustoskinja: dr Sanja Kojić Mladenov

 

Umetnička praksa novosadskog multimedijalnog umetnika, Dragana Vojvodića, upućuje na stvaralački, umetnički nomadizam, budući da u svom interdisciplinarnom umetničkom istraživanju deluje u proširenom polju umetnosti koristeći performans, umetničke akcije, fotografiju, instalacije, objekte, video i intervencije u prostoru.

Instalacije pod nazivom Misfits (Neprilagođeni) i Portret migranta u mladosti, kao i video-radovi U potrazi za izgubljenim vremenom (baziran na privatnim, pronađenim snimcima) i Dead Land (Mrtva zemlja) bave se problemima nasleđa, sećanja, društva i identiteta dok su ciklus umetničkih akcija pod nazivom Suprematistička transmisija, kao i video-rad Suprematistička tranzicija inspirisani stogodišnjicom suprematističkih slika Kazimira Maljeviča. U navedenim akcijama umetnik preuzima geometrijske suprematističke forme kvadrata i kruga i aplicira ih u prostore muzeja i galerija ili ih stvalja u vanumetnički kontekst prostora koje pohodi u svom migrantskom iskustvu.

 

VIŠE INFO

 

 


Arhiva