JAVNI POZIV – REZIDENCIJALNI BORAVAK za umetnika/cu U BUDIMPEŠTI

poziv je otvoren do 30. septembra 2019. godine

mail icon


 
JAVNI POZIV – REZIDENCIJALNI BORAVAK za umetnika/cu U BUDIMPEŠTI

 

Javni poziv je otvoren: do 30. septembra 2019. godine

Razultati konkursa će biti poznati najkasnije: do 20. oktobra 2019. godine

Boravak za umetnika/cu će se realizovati: tokom novembra 2019. godine u BUDIMPEŠTI

 

Risk Change logo Muzej savremene umetnosti Vojvodine
objavljuje
JAVNI POZIV – REZIDENCIJALNI BORAVAK U BUDIMPEŠTI
U sklopu EU Projekta RISK CHANGE

 

Muzej savremene umetnosti Vojvodine objavljuje JAVNI POZIV za rezidencijalni boravak za umetnika/cu koji će se realizovati tokom novembra 2019. godine u BUDIMPEŠTI, a u sklopu projekta RISK CHANGE (RIZIKUJ PROMENE), podržanog od strane programa Evropske Unije “Kreativna Evropa”.

Risk Change je projekat koji istražuje socijalno - političke pritiske koji su uslovljeni kretanjem stanovništva, promenama mesta boravka, migracijom, egzilom i slično, kroz interdisciplinarne i interkulturalne pristupe.

Projekat Risk Change ima za cilj da proizvede konkretne rezultate: umetničke rezidencije, nove/inovativne modele, konferencije, simpozijume, radionice, otvorene laboratorije, izložbe, studijske posete, web platformu, aplikaciju za mobilni telefon, nove kulturne mreže, publikacije, itd.

Pored Muzeja savremene umetnosti Vojvodine, u projektu učestvuje još 8 partnera: ACE KIBLA Association for Culture and Education (Maribor, Slovenija), ACAX - Agency for Contemporary Art Exchange (Budimpešta, Mađarska), FOPSIM Foundation for the Promotion of Social Inclusion in Malta (Zejtun, Malta), Muzej moderne i suvremene umjetnosti (Rijeka, Hrvatska), RIXC The Center for New Media Culture (Riga, Litvanija), ZINC Arts et Cultures Numériques (Marsej, Francuska), National and Kapodistrian University of Athens (Atina, Grčka), takomat (Keln, Nemačka), X-OP (Maribor, Slovenija).
Više o projektu: www.riskchange.eu

Javni poziv je upućen za dva odvojena rezidencijalna boravka u trajanju od 10 dana u Budimpešti, uz podršku Muzeja savremene umetnosti Vojvodine i ACAX - Agency for Contemporary Art Exchange (Budimpešta, Mađarska), organizacije domaćina rezidencijalnog programa, a tokom novembra, 2019. godine.

Potrebno je da se umetnik/ca svojim istraživačkim i/ili umetničkim radom osvrnu na temu celokupnog projekta Risk Change, kao i da se uzme u obzir predviđeni budžet projekta i organizacione mogućnosti.

Prijava treba da sadrži:
- lični podaci: ime, prezime, adresa, kontakt telefon
- profesionalna biografija
- motivaciono pismo u kome se objašnjavaju razlozi interesovanja za učešće na konkursu, sa predlogom istraživačko-umetničkih aktivnosti tokom boravka

NAPOMENE:
1. Pravo prijave na konkurs imaju svi umetnici/umetnice sa teritorije Republike Srbije
2. Nepotpune ili naknadno poslate prijave neće biti uzete u razmatranje
3. Organizator (MSUV) pokriva sledeće troškove:
- putni troškovi na relaciji Srbija – Budimpešta (Mađarska) - Srbija
- troškovi 10 dana smeštaja u Budimpešti tokom rezidencijalnog programa
- honorar u iznosu od 500 eura (bruto)
- tehničko-logistička podrška tokom rezidencije uz mogućnost prikazivanja svog istraživačkog ili umetničkog rada, u formi javnog predavanja ili prezentacije, u dogovoru sa organizacijom domaćinom

JAVNI poziv je otvoren do 30. septembra 2019. godine.

Prijave je potrebno poslati na sledeću mail adresu: riskchange@msuv.org, sa naznakom:
RC_konkurs: Ime i prezime (Residence in Budapest).
Za sve dodatne informacije, možete se obratiti Tijani Filipov na mail: tijana.filipov@msuv.org.

Dostavljene prijave razmatraće žiri sastavljen od tima projekta Risk Change. Razultati će biti poznati najkasnije do 20. oktobra tekuće godine.

Podrška:

JAVNI POZIV – REZIDENCIJALNI BORAVAK za umetnika/cu U BUDIMPEŠTI

 


 

Press

PDF

Konkurs

JURY REPORT


Arhiva