O nama

O NAMA

Muzej savremene umetnosti Vojvodine od 1966.

Muzej savremene umetnosti Vojvodine muzeološko-istraživački pristupa čuvanju i izložbenoj prezentaciji dela savremene umetnosti druge polovine 20. i 21. veka, povezujući lokalnu umetničku scenu sa internacionalnom.

U muzejskom fondu nalaze se umetničke zbirke slika, skulptura, objekata i instalacija, grafika i crteža, konceptualne umetnosti, filma, videa i fotografije, intermedijskih i digitalnih radova, arhitekture, urbanizma i dizajna iz druge polovine 20. i početka 21. veka u Vojvodini, Srbiji, ali i dela inostranih umetnika, umetnica i umetničkih grupa. Pored toga Muzej prikuplja, sistematizuje i čuva bogatu bibliotečko i dokumentarno – arhivsku građu o svim protagonistima i pojavama relavantnim za istoriju umetnosti Vojvodine.

O muzeju

Muzej savremene umetnosti Vojvodine je usmeren ka sistemskom proučavanju i revalorizaciji istorije umetnosti druge polovine 20. i 21. veka u Vojvodini, Srbiji i regiji, kroz mnoge studijske, problemske, retrospektivne i monografske projekte, kojima se kroz nove pristupe i metode rada afirmišu značajne istorijske umetničke pojave i ličnosti, uz istovremeni kontunirani rad na edukaciji publike.
Pored uspostavljanja kontakata i saradnje sa mnogim istitucijama iz Srbije, regiona bivše Jugoslavije i šireg internacionalnog prostora, zadatak muzeja je i da ukazuje na nedovoljno afirmisane pristupe, marginalne ili alternativne tokove iz umetničke prošlosti uz istovremeni podsticaj savremene produkcije i prakse angažovanjem njenih aktera kroz tematske i samostalne izložbe, akcije, govorne programe, radionice, filmske projekcije, muzičke događaje i slično, namenjene stručnoj i široj javnosti.

Istorijat muzeja

Muzej savremene umetnosti Vojvodine u Novom Sadu osnovan je kao Galerija savremene likovne umetnosti 1. februara 1966. godine odlukom Skupštine AP Vojvodine. Galerija je ustanovljena sa jednim zaposlenim, direktorom Slobodanom Sanaderom, bez izložbenih i radnih prostora za obavljanje delatnosti.

Prva izložba priređena je 6. marta 1969. godine (Riko Debenjak: grafike 1953-1968) u prostoru Galerije Matice srpske. Javna delatnost Galerije odvijala se u prostorima drugih ustanova u Novom Sadu do 1984. godine: Galeriji Matice srpske, Radničkog univerziteta, Tribine mladih i Doma JNA (1969-1984).

Pročitaj više >>

PROSTORI

Galerija N
Galerija S
Kino sala
Plato
Galerija +