MSUV http://msuv.org Official site Wed, 11 Nov 2020 11:41:58 +0000 sr-RS hourly 1 https://wordpress.org/?v=5.5.3 NOVI EKSTRAKTIVIZAM: o mašinama, eksploataciji ljudi i prirode http://msuv.org/2020/10/27/novi-ekstraktivizam-o-masinama-eksploataciji-ljudi-i-prirode/ http://msuv.org/2020/10/27/novi-ekstraktivizam-o-masinama-eksploataciji-ljudi-i-prirode/#respond Tue, 27 Oct 2020 16:35:03 +0000 http://msuv.org/?p=60477

Otvaranje

06

novembar 2020. u 19h

Galerija N: Muzej savremene umetnosti Vojvodine

Trajanje: 06. novembar – 02. decembar 2020.

VLADAN JOLER, STEVAN KOJIĆ

Kustoskinja: Gordana Nikolić

Izložba predstavlja doktorske umetničke projekte autora Vladana Jolera i Stevana Kojića koji kritički reflektuju upotrebu savremenih tehnologija i njihovu ulogu u društvu. Autori se bave analizom nevidljivih infrastruktura Interneta, društvenih mreža i veštačke inteligencije (Joler), kao i propitivanjem efekata automatizovanih i autonomnih sistema (Kojić) koji proizvode različite društvene fenomene u kojima ključnu ulogu ima eksploatacija ljudskog rada, podataka i planetarnih resursa.

Pojam novi ekstraktivizam odnosi se na skrivene slojeve savremenih tehnoloških sistema i moći algoritma koji (uz prividnu interaktivnost) čine nove moduse eksploatacije ljudi, ljudskog znanja i afekata, kao i cele biosfere u kontekstu savremenog kapitalizma. Vizuelizacija ovih istraživanja autora je koncipirana kao svojevrsna medijska arheologija u formama umetničkih instalacija koje ukrštaju nauku, tehnologiju i prirodu – pre svega digitalne sisteme i organske objekte, kritičku kartografiju, tekst i analogne uređaje.

V. Joler – AI Atlas detail © sva prava pripadaju umetniku.

Vladan Joler u svom radu spaja istraživanje podataka, kontramapiranje, istraživačko novinarstvo, spisateljski rad, vizuelizaciju podataka, kritički dizajn i brojne druge discipline. On istražuje i vizuelizuje razne tehničke i društvene aspekte algoritamske transparentnosti, eksploatacije digitalnog rada, nevidljivih infrastruktura i mnogih drugih savremenih fenomena na preseku između tehnologije i društva.

Stevan Kojić kroz svoju umetničku praksu ispituje relacije između društva, tehnologije, nauke i prirode. Njegovi umetnički radovi, često u formi raznovrsnih medijskih instalacija, zasnivaju se na kritičnom odnosu autora prema dosadašnjim bio-art praksama, zaokupljenim fetišizacijom naučno-tehnoloških inovacija, kao i u ironičnom pristupu društvenim i umetničkim normama.

Kojić svoje interdisciplinarno istraživanje najčešće realizuje kroz hibridne instalacije, digitalne animacije i fotografiju.

Izložba predstavlja doktorske umetničke projekte autora Vladana Jolera i Stevana Kojića koji kritički reflektuju upotrebu savremenih tehnologija i njihovu ulogu u društvu.

Više o autorima:   Vladan Joler je univerzitetski profesor, istraživač i umetnik. Tokom 2018. godine, u saradnji sa Kejt Kroford, objavio je Anatomiju sistema veštačke inteligencije, mapu velikih razmera i oesej u kome istražuje ljudski rad, informacije i planetarne resurse koji su neophodni za razvijanje i funkcionisanje uređaja Amazon Echo, bežičnog zvučnika čije se funkcionisanje kontroliše glasom. Njegova prethodna studija, naslovljena Fejsbuk algoritamska fabrika, sadržala je dubinsko forenzičko istraživanje i vizuelno mapiranje algoritamskih procesa i vidova eksploatacije skrivenih u pozadini najveće društvene mreže. Među druge studije kojima je bio autor, a objavljene su poslednjih godina u izdanju nezavisnog istraživačkog kolektiva SHARE Lab, spadaju istraživanja koja se bave informatičkim ratom, analizom metapodataka, eksploatisanjem istorije pretraživanja interneta, nadzorom i arhitekturom interneta. U svojstvu kustosa organizovao je brojna događanja i okupljanja internet aktivista, umetnika i istraživača, uključujući tu događaje u organizaciji kolektiva SHARE u Beogradu i Bejrutu. Njegova umetnička praistorija ukorenjena je u medijskom aktivizmu i hakovanju igara. Stvaralaštvo Vladana Jolera uključeno je u kolekcije Muzeja moderne umetnosti (MoMA) u Njujorku, Muzeja Viktorije i Alberta i Muzeja dizajna u Londonu, a takođe je deo stalne postavke Centra Ars Electronica. Njegovi radovi izlagani su na više od stotinu međunarodnih izložbi, uključujući tu institucije i događaje kao što su: ZKM, XXII Milanski trijenale, HKW, Bečki bijenale, V&A, Transmediale, Ars Electronica, Biennale WRO, Šenžensko društvo za dizajn, Hjundai Motorstudio u Pekingu, MONA, Glassroom, La Gaite Lyrique, te Savet Evrope u Strazburu i Evropski parlament u Briselu. Dobitnik je brojnih nagrada, među kojima su nagrada Dizajn godine za 2019. godinu dodeljena od strane Muzeja dizajna u Londonu i S+T+ARTS ’19, počasno priznanje dodeljeno od strane Evropske komisije i Centra Ars Electronica. Pored stalne profesure na Akademiji umetnosti u Novom Sadu, gde predaje na Odseku za nove medije, takođe je držao predavanja u brojnim obrazovnim i umetničkim institucijama, među kojima su Univerzitet u Oksfordu, Muzej Reina Sofía, CCCB, Kraljevska akademija umetnosti u Kopenhagenu, HfG-Karlsruhe, MG+MSUM, Univerzitet u Arhusu, Somerset haus, Hangar Barselona, Muzej evropskih i mediteranskih civilizacija u Marseju, kao i u okviru događanja kao što su Re:Publica, Transmediale, Ars Electronica, The Influencers, CCC, itd. Jolerovo stvaralaštvo profilisano je i o njemu je pisano u mnogim međunarodnim medijima kao što su BBC, CNN, WIRED, Independent, Tajms, Wallpaper*, Le Figaro, The Verge, Fast Company, +ARCH, ArtForum, Neural, LesJours, WeMakeMoneyNotArt i mnogi drugi. https://labs.rs/en/

Stevan Kojić (1973, Kikinda) diplomirao je i magistrirao na vajarskom odseku Fakulteta likovnih umetnosti u Beogradu. Završio je doktorske studije na Akademiji umetnosti u Novom Sadu, gde je zaposlen kao redovni profesor na Katedri za nove likovne medije.

Izlagao je na grupnim i samostalnim izložbama u Austriji, Bosni i Hercegovini, Češkoj, Crnoj Gori, Francuskoj, Hrvatskoj, Italiji, Japanu, Južnoj Koreji, Kanadi, Makedoniji, Nemačkoj, Rumuniji, SAD, Slovačkoj, Sloveniji, Švajcarskoj, Tajvanu, Turskoj, kao i u Srbiji.

https://www.stevankojic.com
]]>
http://msuv.org/2020/10/27/novi-ekstraktivizam-o-masinama-eksploataciji-ljudi-i-prirode/feed/ 0
Oleg Kulik – Merry-go-round http://msuv.org/2020/10/26/oleg-kulik-merry-go-round-2/ http://msuv.org/2020/10/26/oleg-kulik-merry-go-round-2/#respond Mon, 26 Oct 2020 13:51:29 +0000 http://msuv.org/?p=60377

SKOK I ZARON… PUBLIKACIJA 

Specifikacije:

Izdavač / Published by Muzej savremene umetnosti Vojvodine Museum of Contemporary Art Vojvodina 21000 Novi Sad, Dunavska 37

Za izdavača / Executive Publisher: Radovan Jokić

Umetnička direktorka projekta i urednica kataloga   / Art Director of the Project and Editor:

Sanja Kojić Mladenov

Tekstovi / Texts: Mila Bredikhina, Teodora Jeremić, dr Sanja Kojić Mladenov, Oleg Kulik

Prevod / Translation: Snežana Ciganović

Lektura / Proofreading: Ljiljana Maletin Vojvodić

Dizajn / Design: Mirjana Dušić

Fotografije / Photographs by: Marko Ercegović, Ivana Pejak umetnik / artist

Štampa / Print: Birograf, Zemun

Tiraž / Print run: 400

ISBN 978-86-6333-064-1

]]>
http://msuv.org/2020/10/26/oleg-kulik-merry-go-round-2/feed/ 0
Nenad Šoškić: TRANSFORMACIJA http://msuv.org/2020/09/15/nenad-soskic-transformacija/ http://msuv.org/2020/09/15/nenad-soskic-transformacija/#respond Tue, 15 Sep 2020 11:12:06 +0000 http://msuv.org/?p=59407

Otvaranje

30 

septembar 2020. u 19h 

Galerija S: Muzej savremene umetnosti Vojvodine

Trajanje: 30. septembar – 24. oktobar 2020.

Kustoskinja: Sanja Kojić Mladenov

Nenad Šoškić, vajar po svom umetničkom obrazovanju, usmeren je na istraživanje graničnih formi ovog vizuelnog medija i delovanje u proširenom medijskom polju prostornih instalacija i ambijenata, uz uvođenje kontekstualnosti i dijaloga sa aktuelnim društvenim temama i odnosima, pogotovo mas-medijima, informacijama i vestima.

Razvijajući koncept kroz analizu i propitivanju uloge mas-medijske kulture danas, brzine protoka informacija, njihovog neselektivnog plasiranja i konzumerskog vrednovanja, otvara niz pitanja u vezi sa savremenim društvom i načinom njegovog funkcionisanja. Seriju radova posvećenih ovoj temi razvija prvo u SAD-u, u galeriji MANA u Njujorku, u organizaciji Mana Contemporary, a zatim na manifestaciji Art Basel u Majamiju, izložbom pod nazivom Transformation. Istraživanje društvenopolitičke i kulturne uloge koju imaju svakodnevne vesti, njihove frekventnosti i, istovremeno, prolaznosti, nakon SAD-a, nastavlja serijom radova i samostalnih izložbi u Crnoj Gori, u prostoru sopstvenog okruženja, kao i u regionu (Novi Sad, Sarajevo, Zagreb…).

Nenad Šoškić © sva prava pripadaju umetniku.

Izložbu u Novom Sadu koncipira kroz sajt specifik instalaciju sastavljenu iz tri segmenta koji se međusobno nadopunjuju, kreirajući idejno jedinstvenu postavku. Pojedinačni elementi umetničkog dela vode aktivni dijalog sa prostorom postavke, menjajuću očekivani odnos prostorija i uobičajeni način kretanja posetilaca kroz njega, uključujući ih aktivno u komunikaciju i interakciju sa izmenjenim ambijentom.

Izložba je realizovana u okviru međunarodnog projekta Risk Change podržanog od strane programa Evropske unije „Kreativna Evropa“ i Pokrajinskog sekretarijata za kulturu, javno informisanje i odnose s verskim zajednicama.

Kako izložbeni prostor Galerije S Muzeja savremene umetnosti Vojvodine u svojoj osnovi ima geometrijsku formu meandra, u okviru tri, donekle, odvojene prostorne celine, autor je postavio pitanje mogućih načina komunikacije unutar njega, istražujući šta je tipično i očekivano, a šta bi bio izazov, prekid i prepreka u njemu, neophodna promena koja bi otvorila nove putanje i situacije.

Svojim koceptom Transformacija nastavio je sa razvojem umetničke prakse zasnovane na primeni aspekata iz prostornog okruženja, autobiografskog konstrukta i aktuelnog društvenopolitičkog diskursa, korišćenjem univerzalno razumljivog jezika savremene umetnosti, uz upotrebu fragmentacije, repeticije i svedenosti estetskog izraza.

U MSUV se sprovode propisane mere zaštite usled pandemije izazvane COVID-19, te je obavezno nošenje zaštitnih maski, a dozvoljen je istovremeni boravak maksimum 30 osoba.

Nenad Šoškić je rođen 1970. godine u Baru, u Crnoj Gori. Diplomirao je na Fakultetu likovnih umjetnosti na Cetinju 1994. godine, a postdiplomske studije je završio 1996. godine na Fakultetu likovnih umetnosti u Beogradu, u Srbiji. Profesor je na studijskom programu Vajarstvo, Fakulteta likovnih umjetnosti na Cetinju. Od 2008. do 2014. godine je bio dekan Fakulteta likovnih umjetnosti na Cetinju. Od 2014. godine obavlja funkciju poslovnog direktora Centra savremene umjetnosti Crne Gore u Podgorici.

Svoju umetničku aktivnost započeo je učešćem na značajnim vizuelnim manifestacijama kao što su: I Bijenale mladih, Vršac (1994), Cetinjsko bijenale, Cetinje (1994, 1997), Trijenale skulpture, Pančevo (1997), kao i izložbama u umetničkim institucijama nekadašnje Jugoslavije. Učesnik je mnogih izložbi savremene umetnosti Crne Gore u inostranstvu, a poslednjih godina beleži značajne umetničke projekte u SAD-u i Italiji. U javnom prostoru Crne Gore postavljeno je nekoliko njegovih skulptura. Dobitnik je nagrade Crnogorske akademije nauka i umjetnosti (2004), nagrade Milunović StijovićLubarda, Tradicionalna izložba ULUCG, Podgorica (2000) i dr.

]]>
http://msuv.org/2020/09/15/nenad-soskic-transformacija/feed/ 0
Dijalog: Novi Sad/Temišvar http://msuv.org/2020/09/04/dijalog-novi-sad-temisvar/ http://msuv.org/2020/09/04/dijalog-novi-sad-temisvar/#respond Fri, 04 Sep 2020 14:49:39 +0000 http://msuv.org/?p=57367

Otvaranje

08 

septembar 2020. 

Galerija S: Muzej savremene umetnosti Vojvodine

Trajanje: 08. – 24. septembar 2020. 

U Galeriji S Muzeja savremene umetnosti Vojvodine biće postavljena izložba Dijalog: Novi Sad-Temišvar. Postavka se priređuje u sklopu osmog Festivala savremene umetnosti Dunavski dijalozi 2020. Organizator festivala je novosadska Galerija Bel art.

U kompleksnoj programskoj strukturi Festivala savremene umetnosti Dunavski dijalozi koncepcijsku zasebnost predstavljaju izložbe koncipirane kao „dijaloški“ susreti naših umetnika sa umetnicima iz pojedinih zemalja podunavskog regiona. Na dosadašnjim Dunavskim dijalozima prezentovane su dijaloške postavke srpskih umetnika sa umetnicima iz Mađarske, Austrije, Slovačke i Crne Gore. Priređivači festivala umetnosti, zapravo, koriste ekskluzivnu mogućnost da na ovim izložbama, iz godine u godinu, sagledavaju poziciju, stepen i delotvornost aktuelne srpske umetnosti u regionalnom internacionalnom okruženju. Primarna kuratorska namera je da se objedine slični (ili različiti) umetnički koncepti i senzibiliteti, da se na različite načine raspravljaju fenomeni aktuelnog sveta, da se ovim izložbama pokaže sinergija različitosti i dokaže univerzalnost umetničkih poruka.

Ana Adam, We are friends, 2020. © sva prava pripadaju umetniku.

Susreti rumunskih i srpskih umetnika sada već imaju svoju višegodišnju hronologiju, zahvaljujući manifestaciji na kojoj rumunski umetnici učestvuju od prve izložbe, a ponajviše zahvaljujući dobrim saradničkim odnosima galerije Bel art sa partnerima iz Temišvara Fondacijm Triade i galerijom Jeca. Kako to konstatuje Vesna Latinović, direktorka Festivala Dunavski dijalozi: „Saradnja ovih institucija je potpuno infiltrirana u brojne kontekstualne odnose pobratimljenih gradova koji uspešno sarađuju i koje zbližavaju brojne sličnosti. Novi Sad i Temišvar se nalaze u banatskoj ravnici, poseduju bogatu istoriju i snažnu kulturnu tradiciju a danas ih podjednako karakterišu i dinamične kulturne scene. Zapravo, radi se o multietničkim i multikonfesionalnim gradovima, u kojima je multikulturalizam način svakodnevnog življenja. Takođe, važno je konstatovati da se u oba grada odvija bogata aktivnost u domenu savremene umetnosti; da tu deluju akademije umetnosti sa kojih redovno pristižu novi mladi umetnici; da funkcionišu brojni muzeji i galerije te da se u njima održavaju, sada već tradicionalne velike internacionalne izložbe Dunavski dijalozi u Novom Sadu i Bijenale Art Encounters u Temišvaru. “

Na izložbi Novi Sad-Temišvar u sklopu manifestacije Dunavski dijalozi 2020 u postavci su konfrontirani diskursi troje rumunskih i troje srpskih umetnika u izboru temišvarske galeristkinje Sorine Jeca Joanovići (Sorina Jecza Ioanovici) i novosadskog likovnog kritičara Save Stepanova.
Ne treba zaboraviti da srpska i rumunska savremena umetnost imaju sličnu genealogiju, da je sredinom proteklog veka u obe zemlje umetnost bila pod zornom pažnjom vlasti i politike, da se do uspostavljanja modernističkih načela tokom šezdesetih godina stizalo teško i usporeno, da su tokom sedamdesetih i u Novom Sadu i u Temišvaru bile izuzetno poletne tendencije konceptualne umetnosti, da se u obe sredine uporedo sa burnom društvenom tranzicijom transformisala i savremena umetnička scena. Osim prošlosti, u kulturnom i kulturološkom smislu, Novi Sad i Temišvar očekuje slična budućnost jer su oba grada određena da budu Evropske prestonice kulture – Novi Sad 2022, a Temišvar 2023. godine.

Postavkom radova skulptora Petera Jece, slikara Joana Murešana i multimedijalne umetnice Ana Adam iz Rumunije te mlade vajarke Sanje Radusin, multimedijalne umetnice Nataše Teofilović i fotografskog umetnika Vladimira Tatarevića iz Srbije, selektori su nastojali da prikažu neke od pojava zapaženih u aktuelnim umetničkim zbivanjima u svojim sredinama. Pokazalo se da su eksponati ovih umetnika različitih generacijskih pripadnosti i zasebnih iskaza u skladu s prirodom današnje „raspršene“ umetnosti. Na specifičan način, ni jednog trenutka ne podilazeći glavnoj temi Festivala savremene umetnosti Dunavski dijalozi „Quo vadis homini“, ovi umetnici tragaju za istinskim estetsko-etičkim odgovorima na izazove današnjeg sveta ispunjenog globalnim osećanjem nesigurnosti. To je, u aktuelnom trenutku par exscellence stav jer isticanje estetskih sistema i etičkih vrednosti danas ima značenje pobune i suprotstavljanja dehumanizovanom svetu ispunjenog nasiljem uznapredovale i dehumanizovane tehnologizacije, te delovanjem moćne korumpirane politike, medija ispunjenih lažnim vestima, a pogotovo krupnog kapitala koji svojom beskrupuloznom upotrebom „ljudskih resursa“ potpuno zanemaruje egzistencijalne potrebe čoveka pojedinca – kome još samo umetnost može pružiti utehu, nadu i osećaj dostojanstva.

]]>
http://msuv.org/2020/09/04/dijalog-novi-sad-temisvar/feed/ 0
Hronologija izlaganja skulpture u Srbiji 1945-2000. u formi web sajta http://msuv.org/2020/07/15/hronologija-izlaganja-skulpture-u-srbiji-1945-2000-u-formi-web-sajta/ http://msuv.org/2020/07/15/hronologija-izlaganja-skulpture-u-srbiji-1945-2000-u-formi-web-sajta/#respond Wed, 15 Jul 2020 12:34:34 +0000 http://msuv.org/?p=55547

Novi projekat MSUV

Web sajt: skulptura-hronologijaizlaganja.rs

Projekat Hronologija izlaganja skulpture u Srbiji 1945-2000. dobio je svoj sajt. Završena je prva faza ovog projekta (1945-1975), te posetioci sajta imaju priliku da putem vremenske linije hronološki sagledaju događaje u vezi sa izlaganjem skulpture u Srbiji u datom periodu.

Osim grupnih i samostalnih izložbi domaćih autora, hronologija obuhvata i tačke susreta domaće umetničke scene sa međunarodnom. Putem fotografija, videa, kataloga, novinskih članaka i drugih vizuelnih materijala, obuhvaćeni su značajni izložbeni nastupi, stručna predavanja i gostovanja inostranih autora i kustosa u vezi sa skulptorskom produkcijom u Srbiji, te nastupi skulptora iz Srbije na manifestacijama u inostranstvu (poput bijenalnih izložbi). Predstavljeni su i drugi značajni događaji u vezi sa razvojem, afirmacijom i recepcijom skulpture kod nas, kao što su izvođenja spomenika i memorijalnih kompleksa, kao i skulptura i drugih vajarskih projekata u javnom prostoru.

Realizaciju projekta podržao Muzej savremene umetnosti Vojvodine uz pomoć Pokrajinskog sekretarijata za kulturu, javno informisanje i odnose sa verskim zajednicama

Hronološki okvir projekta (1945-2000) odabran je zato što je skulptura u ovom periodu ostvarila najveći i izuzetno složen razvoj u srpskoj umetnosti tokom 20. veka koji do sada nije dobio adekvatnu istorijsku niti muzejsku valoziraciju u našoj sredini.

Projekat je posebno namenjen podsticanju daljih istraživanja skulptorskih praksi u domaćoj sredini, ali i inostranoj stručnoj publici. Velikim delom namenjen je istraživačima, kustosima i istoričarima umetnosti, ali obraća se i široj zainteresovanoj javnosti koja nema prilike da se sa ovom temom upozna bilo na internetu, bilo u okviru postojećih muzejskih programa i literature. Sadržaj obuhvaćen Hronologijom lako je dostupan za korišćenje i preuzimanje.

 

Autorke projekta i urednice sajta

– mr Suzana Vuksanović, kustoskinja, muzejska savetnica u Muzeju savremene umetnosti Vojvodine u Novom Sadu
– dr Ana Ereš, naučna saradnica na Odeljenju za istoriju umetnosti Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu

 

Stručne saradnice, istoričarke umetnosti

– Tatjana Panić
– Katarina Kostandinović

]]>
http://msuv.org/2020/07/15/hronologija-izlaganja-skulpture-u-srbiji-1945-2000-u-formi-web-sajta/feed/ 0
Skok i zaron http://msuv.org/2020/07/15/skok-i-zaron/ http://msuv.org/2020/07/15/skok-i-zaron/#respond Wed, 15 Jul 2020 13:26:38 +0000 http://msuv.org/?p=54917

SKOK I ZARON… PUBLIKACIJA 

Specifikacije:

Izdavač/Publisher: ProArtOrg www.proartorg.com

Za izdavača / For publisher: Milan Bosnić

Partner / Partner: Muzej savremene umetnosti Vojvodine, Novi Sad / Museum of Contemporary Art Vojvodina, Novi Sad

Recenzentkinje / Reviewers: dr Svenka Savić, dr Irina Subotić, dr Lidija Radulović

Lektura / Proofreading: Ljiljana Maletin Vojvodić, Maja Rogač

Prevod / Translation: Snežana Ciganović

Fotografije radova / Photos of the works: umetnice

Fotografije postavke / Photos of set-up: Marko Ercegović

Dizajn i prelom / Design and Prepress: Silent Studio, Beograd

Štampa / Print: Standard 2, Beograd

Tiraž: 300

ISBN 978-86-80146-06-5

]]>
http://msuv.org/2020/07/15/skok-i-zaron/feed/ 0
Radoš Antonijević http://msuv.org/2020/07/15/rados-antonijevic/ http://msuv.org/2020/07/15/rados-antonijevic/#respond Wed, 15 Jul 2020 13:16:25 +0000 http://msuv.org/?p=54787

RADOŠ ANTONIJEVIĆ… PUBLIKACIJA 

Specifikacije:

Izdavač / Published by: Muzej savremene umetnosti Vojvodine, Novi Sad, 2019.

Urednica / Editor: Mr Suzana Vuksanović

Prevod / Translation: Žarko Cvejić

Lektura i korektura / Proof reading: Vesna Grginčević

Dizajn / Design: Radoš Antonijević, Mirjana Dušić

Fotografije / Photographs by: Nenad Malešević, Marko Ercegović, Nemanja Mićević, Radoš Antonijević, Saša Reljić, Tamara Stjepović

Štampa / Print: SP print, Novi Sad

Tiraž / Print run: 500

128 str. : ilustr. ; 21×26 cm

ISBN 978-86-6333-062-7

COBISS.SR-ID 332385031

Sadržaj / Contents

10 Suzana Vuksanović

SVAKA FORMA JE LICE KOJE me GLEDA

ALL FORM IS A FACE LOOKING AT me

48 Suzana Vuksanović | Radoš Antonijević

STVARI NISU JEDNOSTAVNE

Razgovor povodom izložbe Dekoltei i brojanice

THINGS ARE NOT SIMPLE

An interview conducted on the occasion of the exhibition Low Necklines and Rosary Beads

70 RADOVI / ARTWORKS

118 BIOGRAFIJA / BIOGRAPHY

125 SPISAK IZLOŽENIH RADOVA / THE LIST OF EXHIBITED ARTWORKS

]]>
http://msuv.org/2020/07/15/rados-antonijevic/feed/ 0
Jelena Bulajić http://msuv.org/2020/07/15/jelena-bulajic-2/ http://msuv.org/2020/07/15/jelena-bulajic-2/#respond Wed, 15 Jul 2020 13:09:42 +0000 http://msuv.org/?p=54717

JELENA BULAJIĆ… PUBLIKACIJA 

Specifikacije:

Izdavač: Muzej savremene umetnosti Vojvodine, Novi Sad, 2019.

Urednice: Jelena Bulajić, Sanja Kojić Mladenov

Tekst: Tony Carter, dr Sanja Kojić Mladenov, prof. dr Irina Subotić

Prevod: Darja Gogoljev, Luka Tripković

Dizajn: Marina Milanović

Fotografije: Jelena Bulajić, Trevor Good, Bim Hjortronsteen, Irena Peić

Štampa: SP print

Tiraž: 500

ISBN 978-86-6333-059-7

]]>
http://msuv.org/2020/07/15/jelena-bulajic-2/feed/ 0
Dragan Kurucić Baroque Underground http://msuv.org/2020/07/15/dragan-kurucic-baroque-underground/ http://msuv.org/2020/07/15/dragan-kurucic-baroque-underground/#respond Wed, 15 Jul 2020 13:04:01 +0000 http://msuv.org/?p=54617

DRAGAN KURUCIĆ… PUBLIKACIJA 

Specifikacije:

Izdavač: Muzej savremene umetnosti Vojvodine, Novi Sad, 2019.

Tekst: Igor Antić, Dragan Prole, Slavko Timotijević

Prevod: Darja Gogoljev, Milan Đurišić

Dizajn: Mirjana Dušić

Fotografije: Dragan Kurucić

Štampa: SP Print

Tiraž: 500

ISBN 978-86-6333-057-3

]]>
http://msuv.org/2020/07/15/dragan-kurucic-baroque-underground/feed/ 0
Andrea Ivanović Jakšić – Ne gasi um, volju, čula http://msuv.org/2020/07/15/andrea-ivanovic-jaksic-ne-gasi-um-volju-cula-2/ http://msuv.org/2020/07/15/andrea-ivanovic-jaksic-ne-gasi-um-volju-cula-2/#respond Wed, 15 Jul 2020 12:58:43 +0000 http://msuv.org/?p=54517

ANDREA JAKŠIĆ… PUBLIKACIJA 

Specifikacije:

Izdavač: Muzej savremene umetnosti Vojvodine, Novi Sad, 2019.

Tekst: Slavica Popov

Prevod: Darja Gogoljev

Dizajn: Mirjana Dušić

Fotografije: Andrea Ivanović Jakšić

Štampa: SP Print

Tiraž: 500

ISBN 978-86-6333-058-0

]]>
http://msuv.org/2020/07/15/andrea-ivanovic-jaksic-ne-gasi-um-volju-cula-2/feed/ 0