image_pdfimage_print

Poslednja dadaistička predstava PUBLIKACIJA

ALEKSANDAR DAVIĆ – POSLEDNJA DADAISTIČKA PREDSTAVA

Izdavači:

Muzej savremene umetnosti Vojvodine

Museum of Contemporary Art of Vojvodina

21000 Novi Sad, Dunavska 37

www.msuv.org

Akademija umetnosti Novi Sad

21000 Novi Sad, Đure Jakšića 7

www.akademija.uns.ac.rs

Za izdavače: 

Branislava Sekulić, direktor MSUV

Siniša Bokan, red. prof. dekan AUNS

Urednica i autorka teksta: Gordana Nikolić

Recenzenti:

Prof. dr Jasmina Čubrilo, Filozofski fakultet Univerziteta u Beogradu

Prof. dr Aleksandar S. Janković, Fakultet dramskih umetnosti Univerziteta u Beogradu

Prevod i lektura: Novica Petrović

Dizajn publikacije: Luka Prstojević

Fotografije: Marko Ercegović, Duška Miladinović, Marko Milović, Arhiva Akademije umetnosti Novi Sad, Privatna arhiva, Kadrovi iz filmova i video radova

Štampa: Sajnos, Novi Sad

Tiraž: 300

ISBN 978-86-6333-077-1

COBISS.SR-ID 107921161