NATKO MARINČIĆ… PUBLIKACIJA

NATKO MARINČIĆ – ODABRANI CRTEŽI

Izdavač: Muzej savremene umetnosti Vojvodine

21 000 Novi Sad, Dunavska 37

office@msuv.org

www.msuv.org

Za izdavača: Branislava Sekulić

Urednici: Vladimir Mitrović, Dragan Marinčić

Autori tekstova: Vladimir Mitrović, Sonja Stoja

Lektura i korektura: Silvija Čamber

Prevod: Nikolina Nedeljkov

Likovni urednik: Nenad S. Lazić

Priprema: Luka Marinčić, Nikola Kovačević

Poreklo ilustracija: Arhiva porodice Marinčić

Štampa: Sajnos, Novi Sad

Tiraž: 300