SUTRA JE PONEDELJAK … PUBLIKACIJA

DRAGOLJUB RAŠA TODOSIJEVIĆ – SUTRA JE PONEDELJAK

Izdavač: Muzej savremene umetnosti Vojvodine,
21000 Novi Sad, Dunavska 37

office@msuv.org
www.msuv.org

Za izdavača: Branislava Sekulić

Urednica:  dr Sanja Kojić Mladenov

Tekstovi: Miha Colner, dr Sanja Kojić Mladenov, Dragoljub Raša Todosijević

Prevod: Srbislav Jeličić (19-31, 37-44)

Lektura: Ljiljana Maletin Vojvodić

Dizajn: LOT studio, Novi Sad

Fotografije: Ferdinard Neumüller, Fedor Vučemilović, Ulay (Uwe Laysiepen), Marinela Koželj, Dragoljub Raša Todosijević, Dragan Papić, Marko Ercegović, Bojana Janjić, Jovan Jakšić, MSUV, Novi Sad

Štampa: Sajnos, Novi Sad

Tiraž: 300

ISBN 978-86-6333-076-4