BOŠKO PETROVIĆ (1922–1982): UMETNIČKI RADOVI OD 1956. DO 1978.

BOŠKO PETROVIĆ (1922–1982): UMETNIČKI RADOVI OD 1956. DO 1978.
Poklon Višnje Petrović i Mirka Petrovića Muzeju savremene umetnosti Vojvodine

Izdavač: Muzej savremene umetnosti Vojvodine, Novi Sad 2022.

Urednice: mr Suzana Vuksanović, Tatjana Panić

Tekst: Tatjana Panić

Prevod: Žarko Cvejić

Lektura i korektura: Avakum Kvas

Dizajn: Mirjana Dušić

Fotografije: Marko Ercegović, MSUV

Štampa: Sajnos, Novi Sad

Tiraž: 150

64 str. : ilustr. ; 21×17 cm
ISBN 978-86-6333-074-0

COBISS.SR-ID 67237641