image_pdfimage_print

ĐORĐE TABAKOVIĆ PUBLIKACIJA

Specifikacije:

Izdavač / Publisher: Društvo arhitekata Novog Sada

Za izdavača / For Publisher: Miljan Cvijetić

Recenzenti / Reviewers: Prof. dr Dragana Konstantinović, dr Aleksandar Bede

Lektura i korektura / Proofreading: Silvija Čamber

Prevod / Translation: Nikolina Nedeljkov

Dizajn / Design: Miroslav Šilić

Dokumentacija / Dokumentacion: Muzej savremene umenosti Vojvodine i arhive autora

Fotografije / Photographies: Miroslav Šilić, Relja Ivanić, Đula Šanta, Martin Candir, Marko Ercegović, Miljan Cvijetić, Bratislav Mamić

Štampa / Printing: Standard 2, Beograd

Tiraž / Print run: 300

Novi Sad, 2020.

Štampanje monografije omogućili su Muzej savremene umenosti Vojvodine, Gradska uprava za kulturu Novog Sada, Pokrajinski sekretarijat za kulturu, javno informisanje i odnose sa verskim zajednicama AP Vojvodine, Inženjerska komora Srbije.