Otvaranje

22

januar 2022.  

UNSTABLE PRACTICES

(Medijska ontologija)

Generisanje nestabilnih i emancipatorskih umetničkih istraživanja u Novom Sadu

Kaunas Photography Gallery, Kaunas, Litvanija

Trajanje: 22. januar – 27. februar 2022.

Kustoski tim izložbe: Sanja Kojić Mladenov, Agné Narusyté, Zoran Pantelić, Gintaras

Zinkevičius

Produkcija: Stanislav Drča

Arhitekta postavke: Donatas Stankevičius

Sadržaj i radovi su preuzeti iz izložbi koje su producirane i kurirane od strane Muzeja savremene umetnosti Vojvodine i Centra za nove medije_kuda.org, Novi Sad. Apsolutno, Arhiva ateljea DT20, Centar za nove medije_kuda.org, Aleksandar Davić, Doplgenger, Čedomir Drča, Slobodan Tišma, Grupa KÔD & prijatelji, Vladan Joler, Ladik Katalin, Božidar Mandić, Novosadska gradska komuna, Bogdanka Poznanović, Judita Šalgo, Predrag Šiđanin, Dragan Vojvodić

Producenti: Novi Sad – EPK 2022 i Kaunas EPK 2022

Izložba © sva prava pripadaju umetniku.

Izložba prezentuje primere nestabilne i emancipatorske umetničke prakse u Novom Sadu, od neo-avangarde do savremene, medijske i postmedijske umetnosti. Za svoje polazište referiše na rezultate projekta Trajni čas umetnosti, Centra za nove medije_kuda.org usmerenog na mapiranje društvene i umetničke istorije Novog Sada, a kroz predstavljanje mreže protagonista i referenci, umetničke, društvene i političke teorije i prakse, koja je uticala na novosadsku neoavangardu šezdesetih i sedamdesetih godina XX veka. Centralni deo izložbe iz tog razloga zauzima mapa “Medijske ontologije”, kao ključni segment projekta „Trajni čas umetnosti“ , koja prezentuje istraživačku metodologiju projekta i pokriva polje istorijskih avangardi sa početka dvadesetog veka, preko posleratne neoavangarde, pa sve do savremene umetničke medijske produkcije.

Izložba je deo programa EPK Kaunas 2022 i Novi Sad EPK 2022.

Avangardi procesi, kao pokretači umetničkog eksperimenta, inovativnosti, progresivnosti, angažovanosti i slobode umetničkog izraza obeležili su umetničku i društvenu istoriju Novog Sada, te se postavlja pitanje očuvanja postignutih vrednosti u lokalnoj sredini, njene vidljivosti i povezanosti sa sličnim, važnim aktivnostima u regionalnom i internacionalnom kulturnom prostoru, kao i njihovoj povezanosti sa savremenim medijskim i postmedijskim praksama.

« од 2 »

Izložba kroz fotografsku, video i digitalnu umetničku i dokumentarnu građu Muzeja savremene umetnosti Vojvodine, Centra za nove medije_kuda.org, umetnika i umetnica, ukazuje na pojedine značajne aktere, pojave i prostore razvoja neo-avangardne, medijske i postmedijske prakse Novog Sada. Istovremeno, bavi se propitivanjem uticaja specifičnog društvenog konteksta na razvoj umetničke scene, odnosom institucija i društvenog sistema prema kritičkim, nestabilnim i emancipatorskim konceptima, relacijama između privatnog i javnog prostora, kao i povezanošću lokalne, regionalne i internacionalne umetničke scene.