Zapisi jednog istrazivaca 2… PUBLIKACIJA 

Specifikacije:

Vladimir Mitrović

Zapisi jednog istraživača 2

Iz istorije kulture i umetnosti (2014−2021)

Izdavač:

Muzej savremene umetnosti Vojvodine

21000 Novi Sad, Dunavska 37

office@msuv.org

www.msuv.org

Za izdavača: Branislava Sekulić

Recenzenti: Prof. dr Dubravka Đukanović i dr Zdravko Rajčetić

Lektura i korektura: Silvija Čamberć

Likovni urednik: Mirjana Dušić

Ilustracije: Dokumentacija MSUV

Štampa: SP print, Novi Sad

Tiraž: 300

ISBN 978-86-6333-072-6