image_pdfimage_print

Otvaranje

03 

septembar 2021.

Galerija N: Muzej savremene umetnosti Vojvodine

Trajanje: 3. septembar – 3. oktobar 2021.

Kustoskinje: Ljiljana Karadžić i Suzana Vuksanović

Autorke tekstova u katalogu: dr Anastazija Miranović, Ljiljana Karadžić, Suzana Vuksanović

Izložba se realizuje na osnovu sporazuma o saradnji između Muzeja savremene umetnosti Vojvodine i Narodnog Muzeja Crne Gore.

Retrospektivna izložba Čovjek, na čudan način crnogorskog umetnika Krsta Andrijaševića biće otvorena 3. septembra u Muzeju savremene umetnosti Vojvodine u Novom Sadu. Na izložbi će biti prikazano oko šezdeset radova (skulptura, slika i crteža) ovog krajnje neobičnog, tihog i nenametljivog umetnika čiji je opus jedan od najuzbudljivijih i najdirljivijih na crnogorskoj sceni.

„Par“ © sva prava pripadaju umetniku.

Istovremeno opor i nežan, pročišćen i drastičan, direktan i kompleksan, umetnik je okrenut  infantilnim resursima, arhajskim i primitivnim modelima izražavanja, čuvajući iskonsku vezanost sa zavičajem i narodnom tradicijom. Njegovo delo predstavlja kompaktan plastičko-poetski svet izrazite individualnosti i specifičnog izraza koji ima tematsku zaokruženost i formalnu celovitost.

U realizaciji skulptura koje imaju jedru, zategnutu formu, najčešće koristi drvo, ali i boju, gotove proizvode kao što su žice, staklene tegle, metalne kvake i sl. Na crtežima i slikama, jednostavnim, ustalasanim linijama, definiše uprošćene antropomorfne obrise, koristi ornametalne elemente koji daju notu životnosti i poetske topline, radosti ili dubokog tragizma likovima kojima izražava čitav spektar različitih emotivnih i čulnih stanja. Umesto radikalnih promena i naglih zaokreta, opus Andrijaševića karakteriše kontinuiran i posvećen rad sa blagim evolutivnim pomacima. Iskonske teme – čovek, ljubav, tuga, erotika, smrt, od početaka pa do danas su ga zaokupljale i podsticale na stvaranje sveta koji je na čudan način istovremeno bolno istinit i infantilno privlačan.

Izložba se realizuje na osnovu sporazuma o saradnji Muzeja savremene umetnosti Vojvodine i Narodnog Muzeja Crne Gore

Andrijaševićeva detinja čednost i narodski humor čine da recepcija njegovih radova ne bude u moralizatorskom smislu odurna i teška, već dirljiva, uzbudljiva i u krajnjoj liniji otrežnjujuća na putu samoočišćenja.

Kustoskinje izložbe su istoričarke umetnosti Ljiljana Karadžić i mr Suzana Vuksanović. Izložba se realizuje na osnovu sporazuma o saradnji Muzeja savremene umetnosti Vojvodine i Narodnog Muzeja Crne Gore. Trajanje izložbe je do 3. oktobra.

Krsto Andrijašević je rođen 1948. godine u Balosavama kod Vilusa, nekadašnja opština Grahovo. Osnovnu školu završio na Vilusima, a gimnaziju u Nikšiću. Završio Pe­dagošku akademiju u Nikšiću, likovni odsjek, zatim FLU u Beogradu u klasi vajara Jovana Kratohvila. Živi i radi u Nikšiću.

Samostalne izložbe:

1985 – Titograd, Galerija omladine ,,Budo Tomović’’;

1988 – Nikšić, Galerija ,,Forum’’; 1989 – Titograd, Umjetnički paviljon;

1997 – Podgorica, Moderna galerija; 2000 – Nikšić, Galerija ,,Nikola I’’;

2000 – Danilovgrad, Umjetnička kolonija;

2000 – Bari, Tri Arte; 2000 – Pariz, Jugoslovenski kulturni centar;

2001 – Podgorica, Galerija ,,Most’’; 2002 – Tivat, Galerija ljetnjikovca ,,Buća’’;

2006 – Nikšić, Galerija ,,Nikola I’’;

2007 – Podgorica, Umjetnički paviljon;

  1. – Podgorica, Galerija ,,Centar’’; 2012. – Podgorica, Umjetnički paviljon;
  2. – Podgorica, Galerija „Centar“; 2014. – Galerija „A“, Nikšić;
  3. – Bijelo Polje, Kuća Rista Ratkovića, Bijelo Polje;
  4. – Pljevlja, Centar za kulturu;
  5. – Podgorica, Retrospektivna izložba, Dvorac Petrovića, CSUCG;
  6. – Nikšić, Galerija „Nikola“;

2017 – Cetinje, Galerija „Centar“, Podgorica; 2019 – Narodni muzej Crne Gore;

2019 – Nikšić, JU Muzeji i galerije, Nikšić;

2021 – Podgorica, Dezeni kao apstraktno slikarstvo, galerija Art, Podgorica.

Izlagao je na većem broju grupnih izložbi.

Nagrade:

1989 – Nagrada za skulpturu ,,Stijović, Milunović, Lubarda’’ na Tradicionalnoj izložbi ULUCG;

1994 – Nagrada za crtež ,,Stijović, Milunović, Lubarda’’ na Tradicionalnoj izložbi ULUCG;

1998 – Nagrada za skulpturu ,,Stijović, Milunović, Lubarda’’ na Tradicionalnoj izložbi ULUCG;

2010– Nagrada za skulpturu ,,Stijović, Milunović, Lubarda’’ na Tradicionalnoj izložbi ULUCG;

2010 – Nagrada za skulpturu ,,Drago Đurović’’, Umjetnička kolonija Danilovgrad;

2014 – Nagrada za skulpturu ,, Stijović, Milunović, Lubarda’’ na Tradicionalnoj izložbi ULUCG;

2018 – Najveće državno priznanje Crne Gore, nagrada “13. jul”.