image_pdfimage_print

do 30. novembra 2019. 

Muzej savremene umetnosti Vojvodine

Trajanje: do 30. novembra 2019.

Razultati konkursa će biti poznati najkasnije: do 20. decembra 2019. godine

Boravak za umetnika/cu ili eksperta/kinje će se realizovati: tokom februara 2020. godine u NOVOM SADU

Muzej savremene umetnosti Vojvodine objavljuje JAVNI POZIV za rezidencijalni boravak za umetnika/cu ili eksperta/kinje u oblasti vizuelne umetnosti u NOVOM SADU koji će se realizovati tokom februara 2020. godine (u dogovoru sa odabranim kandidatom), a u sklopu projekta RISK CHANGE (RIZIKUJ PROMENE), podržanog od strane programa Evropske Unije “Kreativna Evropa”.

Risk Change je projekat koji istražuje socijalno – političke pritiske koji su uslovljeni kretanjem stanovništva, promenama mesta boravka, migracijom, egzilom i slično, kroz interdisciplinarne i interkulturalne pristupe.

Projekat Risk Change ima za cilj da proizvede konkretne rezultate: umetničke rezidencije, nove/inovativne modele, konferencije, simpozijume, radionice, otvorene laboratorije, izložbe, studijske posete, web platformu, aplikaciju za mobilni telefon, nove kulturne mreže, publikacije, itd.

Pored Muzeja savremene umetnosti Vojvodine, u projektu učestvuje još 8 partnera: ACE KIBLA Association for Culture and Education (Maribor, Slovenija), ACAX – Agency for Contemporary Art Exchange (Budimpešta, Mađarska), FOPSIM Foundation for the Promotion of Social Inclusion in Malta (Zejtun, Malta), Muzej moderne i suvremene umjetnosti (Rijeka, Hrvatska), RIXC The Center for New Media Culture (Riga, Litvanija), ZINC Arts et Cultures Numériques (Marsej, Francuska), National and Kapodistrian University of Athens (Atina, Grčka), takomat (Keln, Nemačka), X-OP (Maribor, Slovenija).
Više o projektu: www.riskchange.eu

Javni poziv je upućen za dva odvojena rezidencijalna boravka u trajanju od 10 dana u Novom Sadu, uz podršku Muzeja savremene umetnosti Vojvodine i Fondacije ‘Novi Sad 2021 – Evropska prestonica kulture’, a tokom februara 2020. godine.

JAVNI POZIV – REZIDENCIJALNI BORAVAK U NOVOM SADU
U sklopu EU Projekta RISK CHANGE

Javni poziv se upućuje umetnicima/cama ili ekspertima/kinjama u oblasti vizuelne umetnosti (kustosi, teoretičari, arhitekte, producenti itd.).

Potrebno je da se svojim istraživačkim i/ili umetničkim radom osvrnu na temu celokupnog projekta Risk Change, kao i da se uzme u obzir predviđeni budžet projekta i organizacione mogućnosti.

Prijava treba da sadrži:
– lični podaci: ime, prezime, adresa, kontakt telefon
– profesionalna biografija
– motivaciono pismo u kome se objašnjavaju razlozi interesovanja za učešće na konkursu, sa predlogom istraživačko-umetničkih aktivnosti tokom boravka

NAPOMENE:
1. Pravo prijave na konkurs imaju svi umetnici/umetnice i eksperti/kinje sa područja Evrope i šire, ukoliko putni troškovi mogu da se realizuju u iznosu do 300 EUR
2. Nepotpune ili naknadno poslate prijave neće biti uzete u razmatranje
3. Organizator (MSUV) pokriva sledeće troškove:
– putni troškovi u iznosu do 300 eur
– troškovi 10 dana smeštaja u Novom Sadu tokom rezidencijalnog programa
– honorar u iznosu od 500 eura (bruto)
– tehničko-logistička podrška tokom rezidencije uz mogućnost prikazivanja svog istraživačkog ili umetničkog rada, u formi javnog predavanja ili prezentacije

JAVNI poziv je otvoren do 30. novembra 2019. godine.

Prijave je potrebno poslati na sledeću mail adresu: riskchange@msuv.org, sa naznakom:
RC_konkurs: Ime i prezime (Touring residency).
Za sve dodatne informacije, možete se obratiti Tijani Filipov na mail: tijana.filipov@msuv.org.

Dostavljene prijave razmatraće žiri sastavljen od tima projekta Risk Change. Razultati će biti poznati najkasnije do 20. decembra tekuće godine.