Otvaranje

10 

oktobar 2019. u 19h 

Galerija S: Muzej savremene umetnosti Vojvodine

Trajanje: 10. oktobar – 05. novembar 2019.

Umetnici: Artıkişler Collective, bak.ma, Bilge Emiroğlu, Ege Berensel, Rojda Tuğrul, Sevgi Ortaç, Oktay İnce, Barış Seyitvan

Kustoskinje: Özge Çelikaslan, Gordana Nikolić

 

Izložba predstavlja umetničke radove koji se bave stvaranjem kontra-narativa u odnosu na sliku političkog pejzaža u Turskoj. Uz iskustvo društveno-prostorne transformacije kroz opresivne državne politike, prinudne migracije, naopakih projekata urbane transformacije u Turskoj, ova izložba kao kolektivni proces alternativnih zamišljanja ukazuje da se želi govoriti u njihovo ime “ovde i drugde“. Biće predstavljena selekcija angažovanih videa i transmedijalnih radova umetnika iz turske dijaspore i onih koji žive u Turskoj, a čine je slike građanske neposlušnosti i društvenih pokreta, onlajn arhivske prakse, metodologije pronađenih video zapisa i umetnička istraživanja utemeljena na slikama i tekstovima.

Poster © sva prava pripadaju umetniku.

Biografija kustoskinje:

Ezge Čelikaslan bavi se izučavanjem medija, a takođe je vizuelna umetnica i arhivarka. Kao članica arhivskih kolektiva Artikišler i bak.ma, uključena je u arhivske i umetničke projekte koji su usredsređeni na politiku slike, prisilne migracije, urbanu radnu snagu, kontra-arhiviranje i društvene pokrete. Bila je direktorka KozaVisual (Istanbul, Ankara), platforme za rasprave o kolektivnim umetničkim metodologijama, vizuelnoj etnografiji urbanih preobražaja, političkim sukobima, autonomnim transmedijskim platformama. Učestvovala je na sledećim izložbama: Video Vortex #10, 2014. godine; Istanbulsko bijenale, 2015. godine; Transmediale, 2016. godine; takođe je uzela učešće u širokom rasponu umetničkih i akademskih projekata, izložbi, panel diskusija i festivala u svojstvu umetnice, naučnice i kustoskinje. Bavi se naučnim istraživanjem politike arhiviranja i praksi kontra-arhiviranja na Univerzitetu umetnosti u Braunšvajgu, Nemačka. Učestvovala je u priređivanju za štampu knjiga Višak Istanbula (2014) i Autonomno arhiviranje (2016, dpr-barcelona), a takođe je sudelovala u objavljivanju publikacija o filmu, video aktivizmu i arhiviranju.

 

Biografije umetnika:

Kolektiv Artikišler (Istanbul, Berlin, Karlsrue)
Rad ovog kolektiva ne bavi se samo istorijama aktivizma, već i oblastima sociologije i antropologije, u okviru kontinuiranih nastojanja da afektivno deluje na svoju publiku. Skorašnje izložbe ovog kolektiva pod nazivom Višak Istanbula (2014–15) i Vatra i venčanje (2012–13) održane su u Istanbulu, Dijarbakiru, Beogradu i Berlinu. Među skorašnje grupne izložbe na kojima je ovaj kolektiv učestvovao spadaju Dobar cilj: Arhitektura mira i rečnik gostoprimstva, Studio-X, Istanbul (2015), kao i Treći bijenale u Čanakaleu (2012). Među delima kolektiva koja zaslužuju pažnju nalaze se Sećanje (2010) i Opsednuti razum (2012); velika video instalacija naslovljena Maštanje I-IV bila je uključena u 14. Istanbulsko bijenale Slana voda (2015). Kolektiv je objavio nekoliko publikacija, a objavljivao je tekstove u nekoliko časopisa, fanzina i zbornika radova.

bak.ma (arhivski kolektiv, Istanbul, Ankara, Berlin, Karlsrue)
www.bak.ma
bak.ma je digitalna medijska arhiva o društvenim pokretima. Ona ima za cilj da predstavi političku istoriju Turske u nedavnoj prošlosti posredstvom audio-vizuelnih zapisa, dokumentacije i svedočanstava. Sadržina onlajn arhive uključuje vizuelne i tekstualne podatke o društvenim pokretima kao što su ustanak u parku Gezi 2013. godine, protest radnika industrije duvana i alkoholnih pića TEKEL tokom 2009. i 2010. godine, marševi organizovani povodom Prvog maja i razni drugi protesti od 1977. godine do današnjeg dana, uključujući tu demonstracije zbog određenih konkretnih povoda, događaje, sastanke, istupe feminističkih i kvir grupa, aktivista za građanska prava i ekološke inicijative. Vizuelne zapise i dokumente koji potiču od raznih medijskih aktivista, grupa i aktera incidenata prikupili su članovi ovog arhivskog kolektiva.

Izložba predstavlja umetničke radove koji se bave stvaranjem kontra-narativa u odnosu na sliku političkog pejzaža u Turskoj

Bilge Emiroglu (živi i radi u Berlinu)
Bilge Emiroglu rođena je 1993. u Ankari, Turska. Radi kao slobodna umetnica u svojstvu ilustratorke i grafičke dizajnerke, a studirala je na Umetničkoj akademiji Vajsenze u Berlinu. Njeni radovi dostupni su na internetu: www.cargocollective.com/bilgemir

Ege Berensel (živi i radi u Ankari)
Ege Berensel je medijski umetnik, arhivista, istraživač vizuelnog i urednik sa boravištem u Ankari. Držao je predavanja o estetici i kritici na Univerzitetu Bliskog istoka u Ankari. Njegova video instalacija „odavde (d) ovde“ bila je izložena u okviru projekta „Zona B“ u KW institutu za savremenu umetnost u Berlinu 2005. godine, a potom u Fondaciji Antoni Tapies u Barseloni 2007. Rad „Brdo više ne zapeva“ izložen je na 10. međunarodnom istanbulskom bijenalu. Godine 2015. njegova video instalacija „Dinamo Mesken“ izložena je u galeriji SALT Ulus u Istanbulu.

Rojda Tugrul (živi u radi u Beču)
Rojda Tugrul je interdisciplinarna umetnica iz Dijarbakira, koja se prvenstveno bavi teorijama zasnovanim na istraživanjima vezanim za identitet u odnosu na prostor. Njeni projekti, generalno uzev, razmatraju taj binarni odnos posredstvom fotografija i audiovizuelnih instalacija. Posle sticanja zvanja master u oblasti veterine, na Univerzitetu Mardin Artuklu 2016. stekla je zvanje mastera likovnih umetnosti. Trenutno je na doktorskim studijama u domenu umetničke prakse i predaje na Univerzitetu likovnih umetnosti u Beču.

Sevgi Ortač (živi i radi u Istanbulu)
Sevgi Ortač (Istanbul, 1984) je vizuelna umetnica, članica kolektiva Kuçe Food i honorarna predavačica na Univerzitetu Koč u Istanbulu. Često radi u domenu videa i sa štampanim materijalima; bavi se stvaranjem nasleđa i svakodnevnog života; zanima je moć afekta i politika upravljanja zajedničkim resursima.
www.sevgiortac.blogspot.com.tr

Ovde i drugde PRESS

Zge Celikaslan, Ovde i drugde PRESS

Gordana Nikolić, Ovde i drugde PRESS

Oktaj Inđe (živi i radi u Izmiru)
Oktaj Inđe je video aktivista i tvorac dokumentarnih filmova; on dokumentuje proteste i prisilne migracije kurdske i drugih manjina u Turskoj od devedesetih godina prošlog veka. Jedan je od osnivača prvih video aktivističkih kolektiva u Turskoj – Karahaber i VideA. Prvi put je uhapšen zbog aktivizma posle državnog udara u Turskoj 1980. godine, i osuđen je na šest godina zatvora. Tokom proteklih 20 godina, policija ga je pritvarala više od 40 puta zbog njegovog rada na dokumentovanju raznih demonstracija i protesta. Trenutno se bori da povrati svoju arhivu nastalu tokom dvadesetogodišnjeg rada, koju su turske vlasti zaplenile prošle godine. Njegovi protesti podstiču interes stranih novinara, organizacija za ljudska prava i organizacije PEN Amerika. Njegovi radovi prikazani su u okviru brojnih platformi širom sveta.

Bariš Sejitvan (živi i radi u Berlinu)
Bariš Sejitvan (Dijarbakir, 1982) je vizuelni umetnik i kustos. Bivši je direktor Umetničke galerije Amed u Dijarbakiru. Organizovao je izložbe uz učešće većeg broja umetnika, od kojih su mnogi bili sa Bliskog istoka, u raznim gradovima sveta. Koordinirao je zajednički projekat NBK (Neuer Berliner Kunstverein /Novo berlinsko umetničko udruženje/) i ASA (Autonomous Space Agency /Autonomna agencija za prostor/) u Berlinu 2017 godine. Godine 2018. bio je jedan od koordinatora Istanbulskog sajma umetnosti. Trenutno učestvuje u radu programa Umetnici izloženi riziku u Berlinu.