Otvaranje

21

decembar 2018. u 19h

Galerija S: Muzej savremene umetnosti Vojvodine

Trajanje: 21. decembar 2018. – 27. februar 2019.

Kustoskinje: Jasna Jakšić, Ivana Kancir

Umetnici/e: Marina Abramović, Mihajlo Arsovski, Christian Boltanski, Boris Bućan, Roman Cieslewicz, Petar Dabac, Vlasta Delimar, Braco Dimitrijević, Alain Fleischer, Ivan Ladislav Galeta, Gorgona, Tomislav Gotovac, Grupa šestorice autora, Vladimir Gudac, Sanja Iveković, Vladimir Jakolić, Željko Jerman, Jagoda Kaloper, Laszlo Kerekeš, Enes Midžić, Tomislav Mikulić, Vlado Martek, Dalibor Martinis, Vladimir Petek, Friederike Pezold, Ivan Picelj, Sandor Pinczehelyi, Podroom, Ivan Posavec, Zabunyan Sarkis, Mladen Stilinović, Josip Stošić, Marijan Susovski, Davor Tomičić, Goran Trbuljak, Jiři Valoch.

Poster © sva prava pripadaju umetniku.

Prema rečima uredništva, časopis za fotografiju SPOT koji je zagrebačka Galerija savremene umetnosti pokrenula u okviru Centra za film, fotografiju i televiziju, objavljivaće modernu i avangardnu fotografiju, kao i onu koja ”može biti i sredstvo odbrane, oruđe pri radu, a može i sa velikim uspehom poslužiti i u borbi za ideje koje nas vode.“ No, SPOT će, pre svega, u svojih jedanaest brojeva, tokom šest godina izlaženja, biti sredstvo diseminacije fotografske slike koja prevazilazi fotografiju koju doživljavamo kao lepu umetnost. Stoga je već na samom početku bio manifestan i izbor naslovne stranice – reprodukcija jedne od mogućih verzija foto-objekta Petra Dapca, koja će uskoro postati i deo Zbirke muzeja savremene umetnosti u Zagrebu (Muzej suvremene umjetnosti Zagreb). Sadržaj prvog broja biće primer otvorene i dinamične strukture koja će, ”povezati savremena fotografska istraživanja i granične domete medija sa izletima u tradiciju, te sa povremenim kuriozitetima”. Svaki broj časopisa otvara Proglas uredništva putem kojeg SPOT animira i poziva na učešće i publiku i autore. Osim predstavljanja jugoslovenskih autora, u svakom broju se pojavljuju i prikazi inostrane fotografske scene, sa posebno kvalitetnim tekstualnim i slikovnim prikazima o novoj, na primer, čehoslovačkoj, poljskoj, britanskoj, francuskoj ili američkoj fotografiji.

Izložba se realizuje u saradnji sa Muzejom suvremene umjetnosti Zagreb, a u okviru međunarodnog projekta RISK CHANGE (RIZIKUJ PROMENE), podržanog od strane programa Evropske Unije “Kreativna Evropa”.

Uz neizostavnu istorijsku vrednost časopisa, kvalitet objavljenih tekstova i izuzetno ažurnu i dinamičnu uredničku politiku, u najveće domete časopisa spada i korišćenje reproduktivnog potencijala fotografije u štampanom mediju i prezentovanje umetničkog rada koje, po kvalitetu i koncepciji, ma koliko bilo verodostojno, prevazilazi puku reprodukciju. Godine 1978, kada izlazi poslednji, jedanaesti broj časopisa, u Galeriji savremene umetnosti se održava izložba Nova umetnička praksa u Jugoslaviji (Nova umjetnička praksa, GSU, Muzej suvremene umjetnosti Zagreb, 1978.) Na njoj učestvuje i značajan broj autorki i autora, do tada predstavljenih na stranicama SPOTA, te se izlaganjem u ovom prestižnom galerijskom prostoru njihov rad kanonizuje (muzealizuje). Mnogi od tih radova našli su svoje mesto u Zbirkama muzeja, koje su, u navedenom periodu, bile u mogućnosti da pribave dela koja će, vrlo brzo, postati antologijska.

SPOT – Izložbe, akcije i verbalno preparirani predmeti PRESS

Izložba se realizuje u saradnji sa Muzejom suvremene umjetnosti Zagreb, a u okviru međunarodnog projekta RISK CHANGE (RIZIKUJ PROMENE), podržanog od strane programa Evropske Unije “Kreativna Evropa”.