image_pdfimage_print
Otvaranje

22

mart 2019. u 19h

Galerija S: Muzej savremene umetnosti Vojvodine

Trajanje: 22. mart – 21. april 2019.

Kustoskinja: dr Sanja Kojić Mladenov

Umetnička praksa novosadskog multimedijalnog umetnika, Dragana Vojvodića, upućuje na stvaralački, umetnički nomadizam, budući da u svom interdisciplinarnom umetničkom istraživanju deluje u proširenom polju umetnosti koristeći performans, umetničke akcije, fotografiju, instalacije, objekte, video i intervencije u prostoru.

Izložba © sva prava pripadaju umetniku.

Baveći se fenomenima memorije, ličnog i kolektivnog identiteta, te odnosom umetnosti i društva, Vojvodić radove izložene u Muzeju savremene umetnosti Vojvodine u Novom Sadu, u kojima primenjuje stvaralačke postupke kao što su citatnost, kolaž, montaža, fragmentacija, kao i strategija aproprijacije, realizuje tokom rezidencijalnih i istraživačkih projekata u Srbiji, Norveškoj, Hrvatskoj, Rusiji i na Grenlandu.

Naziv izložbe Portret migranta u mladosti upućuje na roman Džejmsa Džojsa Portret umetnika u mladosti, njegov autobiografski diskurs, temu umetnika, odrastanja, duhovne emancipacije i sl.

Izložba se realizuje u okviru međunarodnog projekta RISK CHANGE (RIZIKUJ PROMENE), podržanog od strane programa Evropske Unije “Kreativna Evropa”

Instalacije pod nazivom Misfits (Neprilagođeni) i Portret migranta u mladosti, kao i video-radovi U potrazi za izgubljenim vremenom (baziran na privatnim, pronađenim snimcima) i Dead Land (Mrtva zemlja) bave se problemima nasleđa, sećanja, društva i identiteta dok su ciklus umetničkih akcija pod nazivom Suprematistička transmisija, kao i video-rad Suprematistička tranzicija inspirisani stogodišnjicom suprematističkih slika Kazimira Maljeviča. U navedenim akcijama umetnik preuzima geometrijske suprematističke forme kvadrata i kruga i aplicira ih u prostore muzeja i galerija ili ih stvalja u vanumetnički kontekst prostora koje pohodi u svom migrantskom iskustvu.

Portret migranta u mladosti PRESS

Biografija umetnika:

Dragan Vojvodić (1965) je studije započeo na Akademiji likovnih umetnosti u Sarajevu, a diplomirao je na Akademiji umetnosti u Novom Sadu. Samostalno i kolektivno je izlagao na brojnim izložbama u Srbiji i inostranstvu (Austrija, Nemačka, Norveška, Finska, Švedska, Francuska, Island, Japan, Mađarska, Hrvatska, Bosna i Hercegovina, Makedonija, Slovenija). Takođe je učestvovao na međunarodnim festivalima performansa u Hrvatskoj, Italiji i Mađarskoj. Boravio je u rezidencijalnim i umetničkim projektima u SAD-u, Japanu, Islandu, Francuskoj, Rusiji, Norveškoj, Finskoj, Švedskoj, Portugaliji, Španiji, Češkoj, Hrvatskoj. Njegovi radovi se nalaze u kolekciji Muzeja savremene umetnosti Vojvodine u Novom Sadu, Kolekciji Pjera Kurtena u Sarajevu, Regionalnom umetničkom muzeju Južne Ostrobotnije, Ero Nelimarka, u Finskoj, Kolekciji 700 IS Video umetničkog Festivala na Islandu, u DEPO-u 2015 u Pilsenu, u Češkoj i dr. Dragan Vojvodić je član SULUV-a i ULUS-a. Živi i radi u Novom Sadu.