Hronologija izlaganja skulpture u Srbiji 1945-2000

Web sajt: skulptura-hronologijaizlaganja.rs

Projekat „Hronologija izlaganja skulpture u Srbiji 1945-2000” je istraživačkog karaktera i odnosi se na rekonstrukciju hronologije izlaganja skulpture u Srbiji u periodu od 1945. do 2000, tokom koga je ovaj umetnički medij prošao kroz proces dinamičnog razvoja u okvirima modernističkih, konceptualnih i postmodernističkih kretanja.

Budući da je znanje o skulptorskom nasleđu 20. veka kod nas do sada bilo u najvećoj meri marginalizovano, nedovoljno istraženo i nedostupno široj javnosti, kako u istraživačkim, naučnim, tako i u muzejskim i izložbenim projektima, „Hronologija izlaganja skulpture u Srbiji 1945-2000”  je nastala iz neophodnosti da se ovo značajno, višeslojno i u regionalnim i evropskim kontekstima relevantno umetničko nasleđe našeg kulturnog prostora sakupi, mapira, sistematizuje i predstavi na adekvatan i savremen način. Projekat obuhvata istraživanje, negovanje i omogućavanje dostupnosti umetničkog nasleđa sa fokusom na razvoj moderne skulpture u Srbiji i njenu prezentaciju, kao i očuvanje znanja o vajarskom nasleđu u lako pristupačnom digitalnom formatu na internetu.

Hronologija, pored događaja koji su vezani za izlaganje skulpture (kao što su grupne i samostalne izložbe domaćih autora), obuhvata i tačke susreta domaće umetničke scene sa međunarodnom situacijom: značajne izložbene nastupe, stručna predavanja i gostovanja inostranih autora i kustosa vezanih za skulptorsku produkciju u Srbiji, te nastupe skulptora iz Srbije na manifestacijama u inostranstvu (poput bijenalnih izložbi i drugih međunarodnih izložbenih manifestacija), kao i druge značajne događaje (izvođenja spomenika i memorijalnih kompleksa, skulpture u javnom prostoru i druge vajarske projekte u javnom prostoru) koji su vezani za razvoj, afirmaciju i recepciju skulpture kod nas.  

Projekat je iniciran 2019, a od sredine 2020. godine prezentuje se na gore navedenoj elektronskoj adresi. Budući da je ova platforma zamišljena kao dinamična baza podataka koja se dopunjuje novo-otkrivenim informacijama i materijalima, dostupna je za stalni update i usavršavanje, kako bi korisnicima omogućila detaljan, sveobuhvatan i aktuelan uvid u datu hronologiju.   

 

Autorke projekta i urednice sajta:

– mr Suzana Vuksanović, kustoskinja, muzejska savetnica u Muzeju savremene umetnosti Vojvodine u Novom Sadu

– dr Ana Ereš, naučna saradnica na Odeljenju za istoriju umetnosti Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu

 

Stručne saradnice, istoričarke umetnosti:

Tatjana Panić

Sofija Milenković

Katarina Kostandinović (Stručna saradnica na prvoj fazi projekta, do juna 2020)

 

Realizaciju projekta podržao Muzej savremene umetnosti Vojvodine, uz pomoć Pokrajinskog sekretarijata za kulturu, javno informisanje i odnose sa verskim zajednicama.

Zahvaljujući podršci Ministarstva kulture i informisanja Republike Srbije i sredstvima dobijenim na Konkursu za finansiranje ili sufinansiranje projekata iz oblasti digitalizacije kulturnog nasleđa i savremenog stvaralaštva u 2021. godini. realizovana je nova web platforma sa naprednim opcijama uređivanja i pretraživanja, kao i inoviranim dizajnom.