GEO_METRI_JA PUBLIKACIJA

Specifikacije:

Trajanje izložbe: 28. septembar – 20. oktobar 2017.

Izdavač: Muzej savremene umetnosti Vojvodine, Novi Sad, 2017.

Urednica: Danijela Halda

Tekstovi: Prof. dr Miško Šuvaković, Danijela Halda

Lektura i korektura: Predrag Rajić

Prevod: Žarko Cvejić

Fotografije: Marko Ercegović

Dizajn: Mirjana Dušić-Lazić

Štampa: 72 str: ilustr. ; 21 x 26 cm

Tiraž: 400

ISBN 978-86-6333-044-3