image_pdfimage_print

TEHNOLOGIJA … PUBLIKACIJA

TEHNOLOGIJA NARODU! FILM I VIDEO U VOJVODINI

TECHNOLOGY TO THE PEOPLE! FILM AND VIDEO IN VOJVODINA

Autori: Aleksandar Davić, Gordana Nikolić

Specifikacije:

Prevod: Novica Petrović; Dizajn: Mirjana Dušić-Lazić

Fotografije: Andrea Palašti

Izdavač: Muzej savremene umetnosti Vojvodine, Novi Sad, 2017.

(Novi Sad: Futura). 119 str; Ilustr; 23cm; tiraž 200

Uporedo srpski tekst i engleski prevod.

ISBN 978-86-6333-042-9

Sadržaj:

Aleksandar Davić, Film u Vojvodini 3-20; Aleksandar Davić, Film in Vojvodina 21-40; Fotografije 41-50; Gordana Nikolić, Tehnologija narodu! Filmske i video prakse u Vojvodini 51-72; Gordana Nikolić, Technology to the People! Film and video practices in Vojvodina 73-97; Bibliografija i drugi izvori/Bibliography and other sources 98-99; Hronologija najznačajnijih događaja i manifestacija u vezi s pokretnom slikom u Vojvodini 100-103; Chronology of major events and manifestations related to the moving images in Vojvodina 104-107; Značajni pronalasci u tehnologiji pokretne slike 108-109; Significant inventions in the technology of motion picture 110-111; Izvori za istraživanje – spisak predstavljenih filmskih i video produkcija u okviru projekta Tehnologija narodu! (Film i video u Vojvodini)/Sources for research – a list of film and video productions presented in the project Technology to the people! (Film and video in Vojvodina) 112-119; Impresum.

Publikacija istoimene izložbe u kojoj (re)istorizujemo kontekste, aktere, diverzitet praksi i produkcija, prostore i manifestacije sticanja i razmene znanja o pokretnoj slici (pre svega, filmu i videu) u regionu Vojvodine od pojave filma krajem XIX veka do kraja prve decenije XX veka. Naziv publikacije i izložbe referiše na socijalističku parolu Tehnika narodu! kao misije egalitarističke utopije približavanja tehničke kulture radnom narodu. Analizamo filmske i video prakse u mreži tehnoloških skokova, društvenih ideja i političke moći u (post)jugoslovenskom društvu. Istoriju inventivnosti i eksperimenta u jeziku i tehnologiji filma i videa sagledavamo kao deo šireg korpusa razvoja i demokratizacije medijske kulture.