Otvaranje

24

oktobar 2017. u 12h
MSUV na 62. Međunarodnom beogradskom sajmu knjiga 2017.

Trajanje: utorak 24. oktobar 2017. u 12h

U kalendaru kulturnih dešavanja jugoistočne Evrope centralno mesto krajem oktobra već decenijama pripada Međunarodnom beogradskom sajmu knjiga. Ova regionalno najveća manifestacija posvećena knjizi bavi se promocijom književnog stvaralaštva i obrazovanja, kulturnom razmenom sa inostranstvom i pokretanjem aktuelnih književnih i društvenih pitanja.

Važno obeležje Sajma knjiga je bogat prateći program. Kroz brojne promocije, prezentacije, predavanja, okrugle stolove i tribine, stručnoj i širokoj publici učesnici predstavljaju niz tema važnih za književnost, izdavaštvo i kulturu.

MSUV na 62. Međunarodnom beogradskom sajmu knjiga 2017.

Muzej savremene umetnosti Vojvodine je u periodu 1969-2017. objavio oko 360 kataloga samostalnih, kolektivnih i programskih izložbi, studija, knjiga, časopisa i pregleda, putem kojih se može pratiti njegov istorijski razvoj i izdavački kontinuitet. Izdanja su nastajala uglavnom kao propratni materijal uz izložbe, a neka su publikovana kao samostalne studije i knjige.

Mada je MSUV zvanično osnovan u februaru 1966, tek nekoliko godina kasnije započinje svoju izlagačku i izdavačku delatnost. Od tada se izložbe organizuju sa pratećim katalozima koji poštuju najviše svetske standarde svog vremena. Pokrenuta je edicija kataloga samostalnih i kolektivnih izložbi, kao i prve monografije umetnika – Boško Petrović, Jovan Soldatović, Jozef Ač, Stevan Maksimović, Milan Kerac, Milivoj Nikolajević, Stojan Trumić, Ankica Oprešnik. Iz tog perioda posebno se ističu obimne studije o umetnosti nastaloj na području Vojvodine, gde je sistematizovano znanje o svim akterima i pojavama XX veka – Slikarstvo u Vojvodini 1900–1944, Likovna umetnost u Vojvodini 1944–1954, Slikarstvo u Vojvodini 1955–1972, Aktuelnosti u slikarstvu Vojvodine 1973–1993, Grafika u Vojvodini 1900–1985, Skulptura u Vojvodini 1895–1980. itd.

Devedesete godine XX veka bez sumnje su najteži period u istoriji muzeja. Ipak, ni tada nije prestala izdavačka delatnost, a neka izdanja, uz izložbe toga vremena, ostavili su traga u istoriji savremene srpske umetnosti – Grupa Kod, Prestupničke forme devedesetih: Postmoderna i avangarda na kraju XX veka, Fatalne devedesete: Strategija otpora i konfrontacije / Umetnost u Vojvodini na kraju XX i početkom XXI veka,Centralnoevropski aspekti vojvođanskih avangardi 1920–2000, Neuporedivi identitet / Kolekcija vojvođanske umetnosti za Muzej XXI veka, Pokretanje istrage, Hibridno-Imaginarno / Slikarstvo i/ili ekran: O slici i slikarstvu u epohi medija, Zvezda i njena senka (1945–2005) itd.

Tokom poslednjih deceniju i po MSUV je objavio više od sedamdeset izdanja od kojih se ističu katalozi samostalnih i retrospektivnih izložbi brojnih domaćih umetnika

Delovanje MSUV-a se u periodu 2005–2010. proširilo i na do tada zanemarene segmente savremene umetničke prakse – arhitektura, dizajn, video, film, novi mediji i nova elektronska i digitalna umetnost postaju sastavni deo programa. Od tada muzej postaje i lider u praćenju i prezentovanju savremene elektronske umetnosti, paralelno u izlagačkoj i izdavačkoj praksi, kao i u sistemu otkupa. Nastavlja se redovna izdavačka aktivnost, sada u pojačanom obimu, koja se manifestuje brojnim izdanjima, studijama i pregledima aktivnosti muzeja. Kulminaciju nove snage i energije MSUV doživljava u radu na publikovanju antologijske studije Evropski konteksti umetnosti XX veka u Vojvodini, u čijem nastanku je bilo angažovano dvadeset kustosa muzeja i spoljnih saradnika. U ovom periodu publikovane su obimne monografije Konceptualna umetnost i Hronološki prikaz izložbi i izdanja MSUV u Novom Sadu (1969–2004), kao i dve sveske časopisa Anomalija i dva pregleda događaja, izložbi i izdanja Rekapitulacija. U isto vreme objavljeno je i više monografskih publikacija – Slavko Matković, Balint Sombati, Igor Antić, Vladimir Kopicl, Goran Despotovski, Branislav Radošević, Dragan Jelenković, Zoran Todorović, Atila Černik i drugi.

Tokom poslednjih deceniju i po MSUV je objavio više od sedamdeset izdanja od kojih se ističu katalozi samostalnih i retrospektivnih izložbi brojnih domaćih umetnika – Katalin Ladik, Verbumprogram, Vujica Rešin Tucić, Nikola Džafo, Dragoljub Raša Todosijević, Autopsia, Mira Brtka, Uroš Đurić, Slobodan Šijan, Tadija Janičić, Apsolutno, Ana Bešlić, Rastislav Škulec, Božidar Mandić, Branislav Dobanovački, Dragan Rakić, Marija Dragojlović, Milica Mrđa. Od inostranih umetnika izdvajaju se katalozi izložbi Sandra Kie, Dana Peržovskog, Željka Kipkea, Damiena Hirsta i Grayson Perry, dok se od ostalih, preglednih i programskih studija, ističu Arhitektura XX veka u Vojvodini, Primeri nevidljive umetnosti – Digitalizacija zbirke konceptualne umetnosti, Privremena istorija, Arhitektura u Vojvodini na početku XXI veka, Nova skulptura u Vojvodini, Prigušena egzistencija kao i brojna druga izdanja. Sva izdanja MSUV posle 2010. se mogu preuzeti sa sajtu.

POSETITE NAS NA 62. MEĐUNARODNOM BEOGRADSKOM SAJMU KNJIGA 2017.