image_pdfimage_print
Otvaranje

30

mart 2017. u 20h

JAVNI POZIV: Za učešće u istraživanju u sklopu projekta RISK CHANGE (Rizikuj promene)

Rok: 30. Mart 2017. godine

Muzej savremene umetnosti Vojvodine, u sklopu evropskog projekta Risk Change / Rizikuj promene, sprovodi istraživanje u saradnji sa timom istraživača. Istraživanje će se odvijati kroz popunjavanje upitnika ili kroz video snimanje razgovora s pojedincima i grupama, a baviće se širokim spektrom migracija, te traženjem odgovora na pitanja:

Ko su ljudi koji dolaze u Srbiju i koji su njihovi razlozi?

Ko su ljudi koji odlaze iz Srbije i koji su njihovi razlozi?

JAVNI POZIV Za učešće u istraživanju u sklopu
projekta RISK CHANGE

U sklopu navedenog istraživanja pozivamo sve one koji su iz bilo kog razloga preselili/migrirali u Srbiju od 1940-ih godina do danas, kao i one koji su napustili Srbiju i određeni deo života i radnog veka boravili u nekim drugim sredinama. Zainteresovane pozivamo da učestvuju u istraživanju popunjavanjem upitnika kako bismo prikupili različite informacije svih onih koji su imali migrantsko iskustvo. Istraživanje će se odvijati u periodu mart-april 2017, a učesnike ćemo naknadno obavestiti o toku istraživanja.

Molimo zainteresovane da nam dostave sledeće podatke:

  • ime
  • prezime
  • pol
  • godine
  • zanimanje
  • mesto rođenja
  • godina dolaska u Srbiju / godina odlaska iz Srbije
  • razlog dolaska u Srbiju / razlog odlaska iz Srbije
  • status (državljanstvo, privremeni/stalni boravak…)
  • kontakt: e-mail / mobilni telefon
Nakon prikupljenih podataka izvršiće se selekcija kandidata prema navedenim sociodemografskim karakteristikama i varijabilnostima ispitanika. Pojedince koji selekcijom ne uđu u istraživanje nastojaćemo da uključimo u projekat putem drugih formata – radionica, predavanja, stručnih vođenja, i sl.

Riski Change OPIS PROJEKTA

Risk Change JAVNI POZIV

Javni poziv otvoren je do 30. marta 2017. godine, a zainteresovani trebaju da se jave na e-mail: riskchange@msuv.org. Tajnost svih podataka iz upitnika je zagarantovana. Oni će se koristiti isključivo za potrebe istraživanja u okviru ovog projekta, a ne za javnu prezentaciju.