BONJOUR l’EUROPE –

Primeri intimizma i privatnosti hrvatskog modernizma iz privatne zbirke Dagmar Meneghello

Otvaranje

03

mart 2017. u 18h

Galerija S: Muzej savremene umetnosti Vojvodine

Trajanje: 03 – 18. mart 2017.

Kustos: Živko Grozdanić

Organizacija: Hrvatski građanski savez – Centar za savremenu kulturu i komunikaciju ArtKult

Podrška: Galerija likovne umetnosti – Poklon zbirka Rajka Mamuzića

Izložba BONJOUR l’EUROPE_Primeri intimizma i privatnosti hrvatskog modernizma iz privatne zbirke Dagmar Meneghello preispituje funkcije privatnosti i intimizma, problematiziranjem utopijskih zahteva umetnosti ranog modernističkog slikarstva u Hrvatskoj i transfera privatnosti u kulturu. Projekat otkriva privatne veze umetnika sa kolekcionarom i modele njihovih ukrštanja u umetničkim radovima ali i uspostavljanje modela saradnje, razumevanja sličnosti, razlika, rešenja te dekonstrukcije jednog modela zatvaranja koji opterećuje naše istorije i postavlja nov kulturni model koji pojmove savremenog društva razume kao vrednosti Evropske unije, vrednosti u razlikama.

Lesiak Ivan – 1929.

Dagmar Meneghello izložiće u Novom Sadu dela hrvatskih umetnika s kojima je blisko sarađivala gotovo pola veka, a među njima su: Ivo Šebalj, Ferdinand Kulmer, Ivan Lesiak, Željko Hegedušić, Đuro Seder, Lovro Artuković, Boris Šumonja, Dalibor Jelavić, Ordan Petlevski, Miroslav Šutej, Joško Eterović, Vatroslav Kuliš, Bane Milenković, Dubravko Gjivan, Boris Bućan, Boris Demur, Zlatan Vrkljan, Željko Jerman, Igor Rončević, Toni Franović, Ivica Malčić, Zlatko Prica, Nikola Reiser, Jože Ciuha, Ismar Mujezinović, Danijel Srdarev i mnogi drugi.
Projekat otkriva privatne veze umetnika sa kolekcionarom i modele njihovih ukrštanja u umetničkim radovima ali i uspostavljanje modela saradnje, razumevanja sličnosti, razlika.
Poseban segment izložbe činiće omaž nedavno preminuloj Nives Kavurić Kurtović, istaknutoj hrvatskoj slikarki i redovnoj članici Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti. Akademkinja Nives Kavurić-Kurtović koja je svojim radovima blisko obeležila kolekcionarkin život, bila je istinska prva dama hrvatskog slikarstva i jedna od onih hrvatskih umetnika koji su svojim delima izgrađivali i širili ugled hrvatske kulture u Evropi i svetu.
« од 3 »

Bonjour l’Europe PRESS

Bonjour l’Europe PHOTOS

Živko Gvozdanić PRESS

Hrvatsko “žensko pismo” značajni je deo kolekcije kao Vera Fischer, Tonka Petrić, Nada Falout, Zea Fio, Anja Ševčik, Lidija Šeler, Nikolina Ivezić, Paulina Jazvić, Koraljka Kovač, Tisja Kljaković. Dom Dagmar Meneghello na malom nenastanjenom dalmatinskom otoku je uvek bio omiljeno sidrište skulptorima od Angeli Radovanja, Raula Goldonija, Belizara Bahorića, preko Josipa Diminića, Dine Merhav, Ante Marinovića, Edithe Merle i Edithe Schubert, Sanje Sašo, Dore Kovačević, Peruška Bogdanića, Kuzme Kovačića do najmlađih: Petra Dolića, Petra Hranuellija, Nikole Vudraga, Ivana Valušeka, Alane Kajfež…

Kolekcija broji oko hiljadu i po umetničkih artefakata, a tu je i brojna važna dokumentacija. Po prvi put će, u ovom obimu, biti predstavljena, prvo novosadskoj, a potom zagrebačkoj i sarajevskoj javnosti.

U muzeju savremene umetnosti Vojvodine će biti predstavljeni sledeći autori: Boris Bućan, Boris Demur, Zlatan Vrkljan, Željko Jerman, Toni Franović, Ivica Malčić, Lovro Artuković, Boris Šumonja, Dalibor Jelavić, Miroslav Šutej, Ivo Šebalj, Đuro Seder…