PERFORMING … PUBLIKACIJA

PERFORMING THE MUSEUM. THE READER

Urednici publikacije: Aleksandra Sekulić i Dušan Grlja

Autori: Boris Buden, Jelena Vesić and Vladimir Jerić Vlidi , Aida Sánchez de Serdio Martín, Barbara Steiner and Anna Lena von Helldorff, Oriol Fondevilla, Gordana Nikolić and Sanja Kojić Mladenov, Jasna Jakšić, Mirta Pavić, Ana Kutleša, Branka Benčić, Andreja Hribernik, Gal Kirn and Niloufar Tajeri

Likovno oblikovanje

Metaklinika Studio

Publikacija Performing the Museum je deo eksperimenta u okviru istoiemnog projekta, i u stvari je čitalac ovog projekta – Rider (a reader). To je jedan od mogućih ridera koji se bave aktuelnom situacijom muzeja, u potrazi za odgovorom na pitanja u vezi sa izvođenjem muzeja: Kako izvode svoju ulogu u javnosti? Kako se odnose prema postojećim kulturnim, društvenim i političkim okolnostima? Kako funkcionišu u pogledu javnog obrazovanja, odgovornosti i pristupa? Ovaj zbornik se sastoji od tekstova pozvanih autora različitih struka i obrazovanja, različitih kritičkih pristupa, kao i od tekstova kustosa iz institutcija koje su učestvovale u eksperimentu ovog projekta, uz dokumentaciju aktivnosti projekta – interpretatorska/umetnička čitanja resursa muzeja koji su u njega bili uključeni.

Projekat „Performing the Museum“ realizovan je u saradnji Muzeja savremene umetnosti Vojvodine iz Novog Sada, Muzeja suvremene umjetnosti iz Zagreba, Galerije likovne umetnosti Koroška iz Slovenj Gradeca i Muzeja Antonio Tapies iz Barselone.

Projekat „Performing the Museum“ podržali su: Evropska Unija kroz program Kreativna Evropa, Pokrajinski sekretarijat za kulturu, javno informisanje i odnose sa verskim zajednicama, Minsitarstvo kulture i medija Republike Srbije.

Specifikacije:

Izdavač: Muzej savremene umetnosti Vojvodine

Zbornik tekstova, [202] str. : ilustr; 24 cm

ISBN 978-86-6333-033-7