image_pdfimage_print

DRAGAN RAKIĆ PUBLIKACIJA

DRAGAN RAKIĆ: JEDAN, ONE, UNO, EIN: UMETNOST, ISTRAŽIVANJA, AKTIVIZAM 1989-2009

Tekstovi: Suzana Vuksanović, Kristian Lukić, Čedomir Janičić

Sadržaj:

Suzana Vuksanović: Kosmičko, uzvišeno i univerzalno u delu Dragana Rakića | 5

Kristian Lukić: Umetnička istraživanja Dragana Rakića | 37

Čedomir Janičić: Dragan Rakić: Umetnik, mentor, aktivista | 61

Biografija i bibliografija Dragana Rakića | 85

Suzana Vuksanović: The Cosmic, the Sublime and the Universal in the Work of Dragan Rakić | 91

Kristian Lukić: The Art Research of Dragan Rakić | 99

Čedomir Janičić: Dragan Rakić: Artist, mentor, activist | 105

Katalog radova | 114

Catalog of Artworks | 116

Dvojezični monografski katalog prateća je publikacija retrospektivne izložbe Dragana Rakića (Sonta, 1957 – Sombor, 2009) koja je pod nazivom Dragan Rakić: JEDAN, ONE, UNO, EIN_umetnost. istraživanja. aktivizam. 1989‒2009. održana u Muzeju savremene umetnosti Vojvodine u periodu od 27. maja do 21. juna 2016. godine i u Gradskom muzeju Sombor od 2. do 23. septembra 2016.

Publikacija kao i retrospektiva, proistekli su iz namere i potrebe za istorizacijom, svojevrsnom muzealizacijom umetnosti, umetničkog rada i delovanja Dragana Rakića, njegovih istraživanja i aktivizma. Kroz analizu četiri problemske celine, uz biografiju i bibliografiju umetnika i brojne reprodukovane radove, dat je uvid u hronologiju delovanja umetnika — kao jednog od najznačajnih predstavnika nove skulpture u Vojvodini; kao člana produkcije Asocijacije Apsolutno; kao člana produkcije VacuumPack Radionice, te kroz pedagoški rad na Akademiji umetnosti u Novom Sadu.

Specifikacije:

Izdavač: Muzej savremene umetnosti Vojvodine, Novi Sad, 2016.

Urednici: Suzana Vuksanović, Čedomir Janičić

Tekstovi: Suzana Vuksanović, Kristian Lukić, Čedomir Janičić

Prevod: Milana Vujkov

Fotografije: Marko Ercegović, Miša Keskenović, Pavle Karabasil

120 str, ilustr, 21×26 cm

Tiraž: 400

ISBN 978-86-6333-028-3