WONDERLAB: međunarodna izložba sa AV performansima

WONDERLAB: međunarodna izložba sa AV performansima

WONDERLAB PUBLICATION WonderLab: International exhibition with AV performances April 29th – May 22th, 2015  Published by: Museum of Contemporary Art Vojvodina 21000 Novi Sad, Dunavska 37 office@msuv.org, www.msuv.org  Executive Publisher: Sanja Kojić Mladenov Editor...
Ana Bešlić | Emancipacija forme

Ana Bešlić | Emancipacija forme

ANA BEŠLIĆ PUBLIKACIJA ANA BEŠLIĆ | EMANCIPACIJA FORME Skulpture u javnim zbirkama i muzejskim kolekcijama: Izbor 1954-2001. Autorka: : Suzana Vuksanović Sadržaj: Reprodukcije skulptura zastupljenih na izložbi u MSUV Tekst: Suzana Vuksanović, Emancipacija forme /...