PRIGUŠENA … PUBLIKACIJA

PRIGUŠENA EGZISTENCIJA: SAVREMENA UMETNIČKA SCENA SRBIJE

THE SUBDUED EXISTENCE: SERBIAN CONTEMPORARY ART SCENE

Autorke: Sanja Kojić Mladenov, Svetlana Mladenov

Sadržaj:

Svetlana Mladenov: U stanju prigušene egzistencije ǀ In the State of Subdued Existence

Sanja Kojić Mladenov: Cargo East – prigušena egzistencija ǀ Cargo East – Subdued Existence

Čen Jan-Huei: Oslobođenje postojeće prigušenosti ǀ Releasing the Existing Subduedness

Umetnici: Igor Antić, Breda Beban, Goran Despotovski, diSTRUKTURA, Dragan Ilić, Jelena Jureša, Stevan Kojić, MP-art, Muzej detinjstva, Andrea Palašti, Vessna Perunovich, Nataša Teofilović, Zoran Todorović, Miloš Tomić i Selman Trtovac

Katalog prati izložbu Prigušena egzistencija: savremena umetnička scena Srbije prikazanu u Muzeju savremene umetnosti Republike Srpske u Banja Luci u periodu od 30. aprila do 30. maja 2015. godine. Prigušenа egzistencijа se bаvi promocijom i predstаvljаnjem umetničke prаkse Srbije u okviru internаcionаlnog kulturnog prostorа. U fokusu su umetnički rаdovi koji kroz upotrebu sаvremene umetničke prаkse i proširenih medijа istrаžuju аspekte svog društvenog okruženjа i moguće relаcije umetnosti i mestа ove regionаlne scene u međunаrodnom kontekstu. Izložba je prvi put prezentovana u Nacionalnom muzeju likovnih umetnosti Tajvana, Tajčung u periodu maj/avgust 2014. godine. Dvojezični katalog, uz uvodne tekstove Čen Jan-Hueia i kustoskinja Sanje Kojić Mladenov i Svetlane Mladenov, daje pregled radova koji su bili obuhvaćeni izložbom, reprodukcije izloženih radova, kao i biografije i izjave umetnika.

Specifikacije:

Izdavač: Muzej savremene umetnosti Vojvodine, 2015 (Beograd: Službeni glasnik)

80 str., ilustr., 21 x 26 cm

ISBN 978-86-6333-018-4