SIVE ZONE KREATIVNOSTI I KAPITALA

Urednici: Gordana Nikolić i Šefik Tatlić

Sadržaj:

Sive zone kreativnosti i kapitala: Uvod

Šefik Tatlić i Gordana Nikolić

Poglavlje Imperije koja nedostaje: Postmoderna reorganizacija kolonijalnosti i postfordistički kolonijalizam

Santijago Kastro-Gomes

Unutar slike

Džonatan Beler

Neutralizovanje angažovanih subjekata u kreativnom gradu

Džozefin Beri-Slejter

Delovanje umetnosti u podsvesti

Mark Džejms Leže

Umetnost nove klasne geografije grada. Kulturom vođene urbane regeneracije u službi modernizacije periferije

Ana Vilenica

Kreativna fabrika: kolektivnna kreativnost i autonomija u neoliberalnoj mašini kreativnih industrija

Sandi Abram

Neoliberalizam i autonomija umetnosti: kultura moći, moć kulture

Irmgard Emelhajnc

Publikacija ”Sive zone kreativnosti i kapitala” (ured. Gordana Nikolić i Šefik Tatlić) sastoji se od radova autora iz širokog registra teorije iz celog sveta. Publikacija sadrži uvodni tekst urednika i sedam eseja autora koji se bave kritikom odnosa između kreativnih industrija i kapitala.

Koja je korelacija između kreativnih industrija; politika kreativnih industrija; novomedijskih paradigmi i kapitalizma kao kolonijalnog odnosa dominacije? Koja je uloga ovih industrija u prioritizaciji interesa kapitala koja pada na teret društva i kako se ove paradigme mogu kritikovati u kontekstu aktuelnog, neoliberalnog, fleksibilnog režima reprodukcije kapitala? U kojoj meri je ovaj režim „fleksibilan“, a u kojoj meri je samo produžetak krutih, feudalnih i rasnih logika koje naglašavaju (post)moderne reprezentacijske diskurse? Da koje mere koncepti kreativnosti, transparentnosti, otvorenosti i fleksibilnosti sakrivaju hegemonijsku prirodu savremenih hijerarhija eksploatacije?

Uopšteno, ova publikacija tretira ‘umreženi svet’ – njegove demokratije, saznanja, njegovu pažnju i njegove paradigmatične kulturalne diskurse – kao jedan od domena u kojem i uz pomoć koga se kapitalizam i njegovi kolonijalni odnosi dominacije reprodukuju, reorganizuju, perpetuiraju i „modernizuju“.

Publikacija je objavljena i na engleskom jeziku u izdanju holandskog Instituta za mrežne kulture (Institute of Network Cultures) iz Amsterdama, 2015.

ISBN 978-94-92302-03-8

Specifikacije:

Izdavač: Muzej savremene umetnosti Vojvodine, 2014 (Novi Sad: Daniel Print)

Urednici: Gordana Nikolić i Šefik Tatlić

Prevod: Novica Petrović

133 str., 21 cm, ISBN 978-86-6333-007-8

COBISS.SR-ID 292102919