ISTORIJA UMETNOSTI… PUBLIKACIJA

ISTORIJA UMETNOSTI XX VEKA – Ključ za razumevanje

Deni Laure

Cilj ove knjige je da unese red u haotičnu sliku modernih umetničkih pokreta i kontradiktornih težnji umetnika koji su stvarali tokom XX veka. Poput priče o jednoj neobičnoj, istovremeno bogatoj, zanosnoj, raznovrsnoj i fascinantnoj istoriji, knjiga Denija Laurea predstavlja opsežan presek najvažnijih tačaka u istoriji umetnosti u proteklom veku, uz portrete najvažnijih umetnika. Pisana jednostavnim jezikom, ona s jedne strane olakšava razumevanje ključnih dela umetnosti XX veka, a s druge pomaže čitaocu da uvidi i razume raznovrsnost savremenih umetničkih pravaca. Umetnički pokreti predstavljeni su hronološki, s osvrtom na istorijiski i kulturni kontekst u kojem su nastali i u kojem su se razvijali.

Rukopis je nastao na osnovu predavanja održanih na Katedri za umetnost XX veka Slobodnog univerziteta u Briselu, kao odgovor na pedagoške zahteve sa težnjom da studentima istorije umetnosti prikaže pokrete, discipline, grupe i događaje značajne za istoriju umetnosti XX veka. Naglasak je na tradicionalnim kategorijama stvaralaštva – lepim umetnostima, zatim na plastičkim umetnostima koje doprinose proširenju pojma vizuelne umetnosti: kolažu, asamblažu, predmetu, instalaciji, video-umetnosti, performansu… Dela o kojima je u knjizi reč, većinom pripadaju javnim institucijama čije su kolekcije dostupne na internetu. Na kraju knjige data je lista internet stranica kako bi se čitaoci snašli u potrazi za navedenim delima.

U pdf-u je dostupan isključivo sadržaj ove publikacije. Publikaciju možete kupiti/naručiti po ceni od 1.000 dinara u MSUV, izdavačkoj kući Clio ili u knjižarama.

Recezent: dr Jerko Denegri

Redaktura: Svetlana Mladenov

Suizdavač: Beograd: Clio

Specifikacije:

tvrd povez, 221 str., 24cm

ISBN 978-86-7102-476-1