MULTIFLEX … PUBLIKACIJA

MULTIFLEX & HAPPY TRASH PRODUCTION

Vladimir Mitrović

Sadržaj:

Vladimir Mitrović: Umetnost treba da bude duhovita: Multi Trash – Happy Flex / Art Should be Humorous: Multi Trash – Happy Flex

Reprodukcije radova

Vladimir Marko: Happy Trash Production & Multiflex / srpski i engleski

Biografije umetnika

Dvojezični katalog je publikovan povodom izložbe „Čas anatomije mrtve prirode i društva“ (MSUV, 3-26. oktobar 2014) koja je prezentovala do sada najcelovitije rad grupa Multiflex (Dragan Matić, Dragan Živančević i Željko Piškorić) i Happy Trash Production (Staniša Dautović, Branislav Petrić, Vladimir Marko, Dragan Matić, Željko Piškorić). Katalog daje kulturološki, sociološki i politički kontekst stvaralaštva ova dva kolektiva koji se izražavaju kroz in situ prostorne instalacije, vizuelne i audio kolaže, recikliranje fotografija, performanse, video radove, filmove, DJ-ing i VJ-ing, a u najvećoj meri koristeći kao materijal fotografije, štampane i ručno stvorene radove koji su do njih dospeli kao prethodno odbačeni objekti. Takve, odbačene fotografije, umetnici vide kao dokumente i ponovo ih pretvaraju u artefakte. Kroz brojne nastupe i multimedijalna istraživanja, umetnici su postavili u centar svog rada kritiku društva iskazanu sa visokom dozom crnog humora i u formi besprekorno vizuleno komponovanih radova koji postvaljeni zajedno propituju i nove mogućnosti prezentacije umetnosti u muzeju. Katalog takođe daje i pregled dotašanjeg prezentovanja radova ovih umetnika u MSUV kroz istraživačke projekte, problemske, tematske i samostalne izložbe od 1995. godine.

Specifikacije:

88 str., ilustr., 18cm

ISBN 978-86-633-014-6