TADIJA JANIČIĆ PUBLIKACIJA

TADIJA JANIČIĆ: Bajke za nevaljalu decu

Autor: Nebojša Milenković

Dvojezičan katalog bogat reprodukcijama publikovan je povodom samostalne izložbe u MSUV (8. maj – 1. jun 2014) koja je predstavila umetnikove novije slike i bojene skulpture od terkote. Tadija Janičići za jednu od ključnih strategija bira (auto)ironijsko poigravanje sa motivima i mitovima današnjice. Tema kojom se umetnik poigrava je život savremenog čoveka i oni segmenti današnjice koji otkrivaju sve nesporazume, nedoslednosti, dileme, frustracije i ostale uskraćenosti koje nas prate. Na izložbi su bili zastupljeni i novi radovi iz ranijih ciklusa, Love Story, Optimizmom u službi života i Huligani, koji su u katalogu upotpunjeni reprodukcijama svih radova iz tih ciklusa.

Specifikacije:

80 str.: ilustr.; 17 x 23 cm

ISBN 978-86-6333-009-2