REZULTATI KONKURSA REPUBLIČKOG MINISTRSTVA KULTURE
ZA OTKUP UMETNIČKIH DELA, 2014.

 

Konkurs Ministarstva kulture i informisanja Republike Srbije za finansiranje umetničkih dela iz oblasti vizuelnih umetnosti, nastalih u proteklih pet godina, raspisan je prvi put posle 2001. godine, kao instrument kulturne politike za podršku umetnicima, ustanovama kulture i organizacijama civilnog društva. Muzej savremene umetnosti Vojvodine je svoju aplikaciju sačinio kroz rad Komisije za otkup i poklom Muzeja savremen umetnosti Vojvodine koju čine članovi i članice Stručnog saveta Muzeja: Nebojša Milenković, viši kustos, predsednik komisije, Sanja Kojić Mladenov, kustoskinja, direktorka Muzeja, Vladimir Mitrović, kustos, Svetlana Mladenov, kustoskinja, Gordana Nikolić, kustoskinja, Suzana Vuksanović, muzejska savetnica, Dragomir Ugren, viši kustos, Luka Kulić, konzervator i Mirjana Dušić Lazić, dizajnerka. Tokom šest sastanaka Komisije za otkup i poklon Muzeja savremene umetnosti Vojvodine, kustosi i kustoskinje Muzeja su izneli više predloga umetničkih radova od kojih su posle određivanja prioriteta sačinjene 3 prijave sa ukupno 27 radova od 26 umetnika, umetnica i umetničkih grupa. Posebnu prijavu je činio rad Marine Abramović na predlog Suzane Vuksanović, muzejske savetnice. Prijave su se sastojale od detaljnih podataka o predloženim radovima, pratećim ilustracijama i biografijama autora.

Glavni prioritet je bio: nezastupljenost autora rada u zbirci MSUV (svi predloženi autori i autorke nemaju ni jedan rad u fondu Muzeja, osim Dragoljuba Raše Todosijevića od kojeg postoji jedan poklonjen rad za čiju postavku su potrebni zahtevniji tehnički uslovi). Među ostalim prioritetima su bili: umetnički radovi za koje je ranije postojala potreba za otkupom, ali zbog nedostatka finansija to nije moguće kroz skromni redovni otkup, autori koji su imali (ili će uskoro imati) samostalne izložbe u MSUV ili koji su učestvovali u grupnim izložbama i drugim programima MSUV te se njihov rad već istražuje u Muzeju, umetnički radovi koji svojim kvalitetom čine bitne segmente istorije umetnosti Vojvodine, Srbije i regiona jugoistočne Evrope, u skladu sa Statutom MSUV – “MSUV je ustanova kulture koja obavlja poslove zaštite umetničko – istorijskih dela od značaja za savremenu umetnost od 1900. godine do danas”, odnosno sa tendencijom proširenja zbirke na umetničku praksu van Novog Sada koja čini većinu kolekcije Muzeja, a koja se može dovesti u relaciju sa vojvođanskom umetničkom scenom i time omogućiti publici da u svom gradu stekne bolji uvid u lokalno – regionalne relacije prisutne u savremenoj umetnosti kroz problemske, tematske, istorijske izložbe i buduće stalne postavke MSUV. Takođe, u svojoj prijavi MSUV je predložio organizaciju izložbe otkupljenih radova nakon realizacije otkupa.

Muzeju savremene umetnosti Vojvodine su konkursom odobrene 2 prijave i otkup umetničkih dela 21 autora među kojima su: Marina Abramović, Irwin, Milica Tomić, Ilija Šoškić, Mrđan Bajić, Uroš Đurić, Dragoljub Todosijević Raša, Vessna Perunovich, Miloš Tomić, Jasmina Cibic, Vahida Ramujkić, Selman Trtovac, Mladen Miljanović, Petar Mirković, Darinka Pop-Mitić, diStruktura, Nataša Teofilović, Jelena Jureša, Goran Jureša, Multiflex Art i Đorđe Odanović. Predložene cene radova su u mnogim slučajevima korigovane od strane konkursne komisije na niže iznose, te realizacija otkupa zavisi od prihvatanja odobrenog iznosa od strane autora rada i kompleksnih administrativno- tehničkih uslova (aproprijacija budžeta, tender i sl). Zboj kasne uplate finansijskih sredstava od strane Ministarstva kulture i informisanja R Srbije i kasnog dospeća prateće dokumentacije, realizacija otkupa je prebačena na 2015. godinu.

Marina Abramović

Confession / Ispovest,
2010. video, crno-belo, Bez zvuka, 60’00”, loop, Edicija: 5 + 2 AP;

Milica Tomić

Jednoga dana umesto noći, bljesnuće rafal iz mitraljeza kad dručke svetlost ne može doći, (iz poeme Oskara Daviča),
akcija/intervencija u javnom prstoru izvedena u Beogradu, 2009. Pet fotografija (3+2), 64 x 43 cm, lambda prin, Fotografija: Srdjan Veljović

Jednoga dana umesto noći, bljesnuće rafal iz mitraljeza kad dručke svetlost ne može doći, (iz poeme Oskara Daviča),
akcija/intervencija u javnom prstoru izvedena u Beogradu, 2009. Video, 10 min, Zvuk: intervjui sa partizanima, učesnicima NOB-a
Naknadno o ljubavi, Milica Tomić, 2003, Intervjuisani: Šime Kronja, Jelena Kadenić, Radošin Rajević i Dimitrije Bajalica.
Kamera: Staša Tomić, Montaža: Miloš Stojanović, Zvuk: Vladimir Janković Slonče

Ilija Šoškić

Zigota,
2011. video esej, 11’ 19’’, Produkcija MACCO Cetinje, Autorski original u 6 (šest) kopija;

Mrđan Bajić

Yugomuzej,
2012. 250x250x80cm, Drvo, dvd plejer, tv monitor, yugomuzej film /ed. 7/, PC, monitor, yugomuzej web;

Uroš Đurić

Aproprijacije 2 | Društveni portreti,
2009. video instalacija, fotografije;

Irwin

DA+DA, Bishop M. Zlatanov reciting poems written for H. Ball, Cabaret Voltaire,
2010. godina, Video, trajanje 3’51’’, ed. 1/3;

Dragoljub Todosijević Raša

Bog postoji, 2003 – 2013., Daske, drvena kutija, flaša sa vinom sa intervencijom, uljane boje, 56x131x15 cm
WELTSCHMERZ IS MY BUSINESS, 2013. godina, akril na kartonu, 71 x 51 cm;

Vessna Perunovich

Kuća u Egzilu-(W)hole, House of Exile, 2002-2010.,
skulpturalna i video instalacija, crni lastiž, gvozdena konstrukcija, video, 20min. lup, zvuk;
Dimenzije rada variraju, maksimalna veličina projekcije je 600cm x 400cm;
veličina konstrukcije je 310cm x 300cm x 240cm; Kredit za video produkciju-
snimatelj: Boža Vasić, Vesna Perunović, montaža: Boža Vasić, Vesna Perunović

Miloš Tomić

Muzikalni Dnevnik (#1-4, 2012-2013),
2010. godina, Video, trajanje 3’51’’, ed. 1/3;

Jasmina Cibic

Fruits of Our Land, 2013,
Jednokanalni HD video, 11 min 43 sek, 16:9, stereo
producent: Muzej i Galerija Ljubljana, Škuc Galerija Ljubljana
reditelj: Jasmina Cibic, director fotografije: Mark Carey, scenario: editovan iz transkripta skupštinske rasprave Komiteta za pregled umetničkih dela, 1957,
glumci: Daša Doberšek, Gregor Gruden, Branko Jordan, Marko Mandić, Pia Zemljič, Grega Zorc,
montaža: Michelle Deignan, muzika: Filip Sijanec, zvuk: Pip Norton;

Vahida Ramujkić

7 načina boba, 2010. godina,
Mesto izrade: Kairo, Egipat
Asemblaž – opremljeno u ramu 100x70cm
vez na platnu, (pamuk, svila) veličine 25x25cm – 4 komada
propratni materijal: fotografije, crtež, olovka na papiru, dimenzije varijabilne;

Selman Trtovac

Linija za Savamalu, 2013. godina,
Crtež, grafit na papiru, format 400cm x 133cm;

Darinka Pop-Mitić

O Solidarnosti, 2005–2014. godina,
slika, foto kolaži, grafika, crteži, video;

diStruktura

Face to Face (Bohunice), 2011. godina digitalni print kaširan na alubond, 80 x 120 cm
Face to Face (Polau), 2010. digitalni print kaširan na alubond, 80 x 120 cm
Not so far away 4, 2010. godina digitalni print kaširan na alubond, 80 x 120 cm
The best of leisure (Motorcyclists), 2011. godina digitalni print kaširan na alubond, 80 x 120 cm
The best of leisure (Zmajeviti), 2011. godina digitalni print kaširan na alubond, 80 x 120 cm;

Nataša Teofilović

s.h.e, 2011.,
3D karakter animacija (animacija humanioda), trajanje 6:52,
video: mp4, H.264; 25 fps, 1296 x 576 pixels (1.0), audio: AAC, 44100 Hz, Stereo;

Jelena Jureša

MIRA, skica za portret (Mira, Study for a Portrait), 2010-2014.,
Video instalacija i dve fotografije iz istoimene serije: 75×85 cm, lambda print;

Goran Jureša

Skrhana neverstvima Luja Četrnaestog i okružena patuljcima Marija Tereza pije čokoladu, 2010.,
Akril, ulje i olovka na platnu 230 x 140 cm;

Multiflex Art

Monkey Spa, 2011.,
video, 20:11, color, stereo;

Đorđe Odanović

Dubinsko prostiranje, 2013.,
foto – instalacija, digitalni print na 220 gram. paus papiru, 12 fotografija, 70h 100cm;

REZULTATI KONKURSA REPUBLIČKOG MINISTARSTVA KULTURE OTKUP UMETNIČKIH DELA PRESS