NOVA SKULPTURA … PUBLIKACIJA

NOVA SKULPTURA U VOJVODINI 1980-2000.

Autorka: Suzana Vuksanović

Studija Nova skulptura u Vojvodini 1980-2000. istorijski valorizuje i predstavlja opuse i delovanja u prostoru/domenu nove skulpture sa referencama prema širem problemskom kontekstu. Radove u domenu nove skulpture, autorka prikazuje kao „uticajne, produktivne, inovativne i u izvesnim segmentima, vodeće umetničke pojave u kontekstu jugoslovenske i srpske umetnosti tog perioda“, dok studija pruža pregled svih dostupnih podataka o umetnicima, delima, izložbama, kritičkoj recepciji, kao i pregled umetničkog materijala koji se nalazi u muzejskim, galerijskim ili privatnim kolekcijama (iz recenzije prof. dr. Lidije Merenik).

Specifikacije:

192 str., srp/engl., ilustr., 17,5 x 23 cm

ISBN 978-86-6333-000-9