SLOBODAN ŠIJAN PUBLIKACIJA

SLOBODAN ŠIJAN: moraću da skrenem. Vizuelni eksperimenti 1960-2012 / I’ll have to Swerve. Visual Experiments 1960-2012

Autor: Nebojša Milenković

Bilingvalna monografija se fokusira na likovne radove i kratke eksperimentalne i dokumentarne filmove Slobodana Šijana, prikazujući sve njegove umetničke identitete. Publikacija prati istoimenu izložbu koja je prezentovana u Muzeju savremene umetnosti Vojvodine (6 – 28. decembar 2012, kustosi: Nebojša Milenković i Stevan Vuković) i fokusira se na umetnikove eksperimente u širokom spektru medija, uključujući crteže i slike u domenu art povera i proto-konceptuale, zatim istraživanja o tehničkoj reproduktivnosti medija videa, fotografije i kopir aparata, skice za nerealizovan film, filmske letke, kolaže, foto-sekvence Vrtoglavica, kao i instalaciju “Mjesto pod suncem” za Tomislava Gotovca koja je bila prvi put postavljena u MSUV.

Specifikacije:

144 str., ilustr., 21 x 26 cm

ISBN 978-86-6333-004-7