ANDREJ TIŠMA PUBLIKACIJA

ANDREJ TIŠMA, COMMUNICATION : ART – RADOVI 1972-2012.

Urednik: Vladimir Mitrović

Dvojezični katalog retrospektivne izložbe Andreja Tišme “Communication : Art“ obuhvata njegovo kompletno multimedijalno stvaralaštvo nastalo u periodu od 1972-2012. godine. Prikazane su serije Tišminih pečata, uvećani printovi iz više tematskih serija, dokumentarni printovi sa performansa, potom nekoliko serijala Polaroid fotografija, kao i celokupan veb-art opus, odabrani video radovi i serije digitalnih printova, od kojih se neki po prvi put publikuju. Pored uvodnog teksta kustosa i urednika kataloga Vladimira Mitrovića o Tišminom stvaralaštvu pišu brojni eminentni likovni kritičari iz zemlje i inostranstva (M. Arsić, S. Stepanov, V. Kopicl, J. Held, J. Weichardt i drugi).

Specifikacije:

143 str., ilustr., 26 cm

ISBN 978-86-6333-003-0