UMETNIK/CA … PUBLIKACIJA

UMETNIK/CA U (NE)RADU

Urednici: kuda.org, Kristian Lukić, Gordana Nikolić

Publikacija Umetnik/ca u (ne)radu je prvobitno koncipirana kao segment šireg istraživačkog projekta pod istim naslovom koji su inicirali kustosi MSUV u saradnji s kuda.org 2010.godine. Planirano je da projekat sadrži javni razgovor sa teoretičarima i umetnicima iz regiona, izložbu i publikacije, fokusirane na istraživanje umetničkih i društvenih praksi koje kritički reflektuju savremeni pojam rada – uslove u kojima se rad ostvaruje, nove društvene potrebe i odnose koje proizvodi, kao i odluke umetnika/ca da napuste bavljenje umetnošću i produkciju umetničkih dela. Usled seta okolnosti u okviru kojih javna institucija i „nezavisna“ organizacija sarađuju u polju periferne kulturne produkcije, radni zbornik tekstova namenjen diskusiji pretočen je u samostalnu knjigu, dok je realizacija ostalih predviđenih aktivnosti izostala. Tematski, stilski i teorijski tekstovi u zborniku su disparatni, a njihova okosnica je širok opseg sagledavanja složenog odnosa umetnosti i rada danas.

Specifikacije:

107 str., 23 cm

ISBN 978-86-84773-92-2 (MSUV)

ISBN 978-86-88567-04-6 (kuda.org)