AUTOPSIA PUBLIKACIJA

AUTOPSIA

Autor: Vladimir Mattioni

Monografija o umetničkom projektu koji se bavi muzičkom i vizuelnom produkcijom i okuplja autore različitih profesija kroz realizaciju multimedijalnih projekata. Publikacija sa CD-om koji predstavlja najnoviju muzičku produkciju Autopsije, realizovana je povodom izložbe Specus Oblivionis / Pećina zaborava (MSUV, 25. oktobar – 11. novembar 2011, kustos Luka Kulić). Monografija prikazuje praksu Autopsije od njenih početaka kasnih 70ih u umetničkim centrima bivše Jugoslavije, Londona i Praga, obuhvatajući i video radove.

Specifikacije:

94 str., ilustr., 23 cm

ISBN 978-86-84773-97-7