DRAGAN JANKOV PUBLIKACIJA

DRAGAN JANKOV: MORE NADE – SLIKE 1985-2012.

Autor: Nebojša Milenković

Bilingvalna publikacija prati hronološki najobimniju izložbu Dragana Jankova (MSUV, 3 – 30. jul 2012, kustos Nebojša Milenković). Brojne reprodukcije daju uvid u to da se u fokusu pažnje Jankova kao slikara nalazi mali, običan čovek, najčešće upravo sam umetnik, sa njegovim svakodnevnim čežnjama, nadama, (povratnim) sećanjima, simpatijama, empatijama, melanholijom i doživljajem sveta prevashodno kao lepog iskustva.

Specifikacije:

93 str., ilustr., 23 cm

ISBN 978-86-84773-93-9