ASIMETRIČNA EVROPA PUBLIKACIJA

ASIMETRIČNA EVROPA / ASYMMETRIC EUROPE

Autori: Barbara Štajner, Miško Šuvaković, Joana Sokolovska, Kit Hemonds

Umetnici: Zoran Todorović, Dejan Grba, Dragomir Ugren, IRWIN, Polona Tratnik, Nika Radić, Nataša Teofilović, Tadej Pogačar, Jovan Čekić, Zorica Čolić, Živko Grozdanić, Provisional SALTA Ensemble, Džun Jang, Koken Ergun, Aleksander Komarov, Anika Erikson, Janez Janša i grupa ABS.

Izložba Asimetrična Evropa (MSUV, 16 – 30. novembar 2012, kustos Miško Šuvaković) deo je projekta Europen koji okuplja deset kustosa, šezdeset osam umetnika i trideset scenarija koji oblikuju polaznu tačku transnacionalnog projekta Evropa (u moći)n. Ideja projekta je da se raspravom o Evropi isprovocira naša percepcija, mišljenje i delovanje. Umetnici i kustosi raspravljaju o budućnosti i razmišljaju o alternativama, koje prevazilaze status quo. Izložba Asimetrična Evropa bavi se pitanjima simetričnih i asimetričnih kulturalnih/društvenih identiteta u savremenoj Evropi, a pre svega pitanjem „šta je to sada“ u evropskom identitetu na graničnim linijama Jugoistočne Evrope i nekadašnje Istočne Evrope u odnosu na druge potencijalne, stvarne i fikcionalne Evrope.

Katalog obuhvata uvodne tekstove Barbare Štajner (art direktorice projekta), Miška Šuvakovića, Joane Sokolovske, Kita Hemondsa i prezentacije radova umetnika koji su bili zastupljeni na izložbi u MSUV.

Specifikacije:

36 str., ilustr., 17 x 23 cm

ISBN 978-86-84773-98-4