MARINA ABRAMOVIĆ PUBLIKACIJA

MARINA ABRAMOVIĆ – Rani radovi – beogradski period

Autorka: Olivera Janković

Prva objavljena monografija na ovim prostorima o radu Marine Abramović. Knjiga se fokusira na prve, rane radove umetnice, u periodu do 1975. godine, kada se seli u Amsterdam. Oni su nastali u kratkom periodu od 1972. godine i, bilo da su izvedeni u Beogradu ili na festivalima umetnosti i drugim umetničkim prostorima u inostranstvu, predstavljaju beogradski period Abramovićeve. Tokom ovog perioda ona deluje pri Galeriji Studentskog kulturnog centra (SKC) u Beogradu, koji upravo tada postaje kultno mesto avangardističkih zbivanja. Zajedno sa grupom beogradskih umetnika (Raša Todosijević, Neša Paripović, Zoran Popović, Slobodan Era Milivojević, Gergelj Urkom) mlada Marina Abramović je gradila duh i atmosferu „nove umetničke prakse“ i konceptualne umetnosti.

Specifikacije:

134 str., fotogr., 23 cm

ISBN 978-86-89277-00-5 (Galerija Bel Art)

ISBN 978-86-84773-94-6 (MSUV)