image_pdfimage_print

EMERIK FEJEŠ PUBLIKACIJA

EMERIK FEJEŠ – Monografija

Autorka: Ivana Bašičević Antić

Monografija, ilustrovana sa preko 60 reprodukcija, daje analizu Feješovog opusa uz kritičke osvrte i političko-umetnički kontekst u kojem je nastajao, od 1945. godine, kada je Feješ, doselivši se iz Pule u Novi Sad, počeo da slika specifičnom slikarskom tehnikom kojom je tempera nanošena šibicom ili kukuruzovinom na papir. Razvojni put Feješevog stvaralaštva prikazan je, kroz oprobavanje u portretima i mrtvim prirodama, kao konačno okretanje urbanim motivima po savetima istaknutih novosadskih akademskih slikara, što Feješa razlikuje od većine slikara pripadnika tzv. pokreta naive. Slikajući bez uzornog slikara pred sobom, Feješ je stvarao gradove sa „alogičnim perspektivama“. Koristio je razglednice kao polaznu tačku u svom stvaralaštvu, ali ih nije kopirao, nego je stvarao nove, svoje gradove.

Specifikacije:

120 str., reprodukcije, 23 cm

ISBN 978-86-84773-95-3